[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]


[/hinhanh] [tomtat]
Xuất xứ: India
Bảo hành: 12 tháng
[/tomtat]

[kythuat]
Công ty Pitesco là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như mọi lĩnh vực.
Liên hệ cho chúng tôi theo số 0972 064 954 | 0914 237 179 để  thông tin mà Quý khách CẦN.
- Mr Mai Nghĩa -

< Sales  Engineer>
Email : nghia@pitesco.com 

Skype :   nghia.pitesco


https://www.hydint.com/

Models

Name of products

Vietnamese name

Brand name

"COMBO-01" (1/4", SCREWED, MANUAL DRAIN FACILITY)

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"COMBO-01-AT" (1/4", SCREWED, AUTO DRAIN FACILITY)

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"COMBO-02" (1/2", SCREWED, MANUAL DRAIN FACILITY)

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"SILVER+ADB" - ( 1/2", SCREWED, WITH MECHANICALLY OPERATED AUTO DRAIN FACILITY)

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"SILVER", 1/2", Screwed-(1) Manual Drain, (2) Mechanical Auto Drain or (3) Timer Based Electrical Auto Drain Facility to be installed below this Moisture Separator

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

SMART-2", 1/2", Screwed, (1) Manual Drain, (2) Mechanical Auto Drain or (3) Timer Based Electrical Auto Drain Facility to be installed below this Moisture Separator  

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"SMART-3", 3/4", Screwed, (1) Manual Drain, (2) Mechanical Auto Drain or (3) Timer Based Electrical Auto Drain Facility to be installed below this Moisture Separator

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

SMART-4", 1", Screwed, (1) Manual Drain, (2) Mechanical Auto Drain or (3) Timer Based Electrical Auto Drain Facility to be installed below this Moisture Separator

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HPVS-2" - 1/2" (Screwed End)

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HPVS-3" - 3/4" (Screwed End)

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HPVS-4" - 1" (Screwed End)

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HPVS-5" - 1.1/2" (Screwed End)

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HPVS-6" - 2" (Screwed End)

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HPVF-4" - 1" (Flanged End)

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HPVF-5" - 1.1/2" (Flanged End)

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HPVF-6" - 2" (Flanged End)

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HPVF-7" - 3" (Flanged End)

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HPVF-8" - 4" (Flanged End)

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HPVF-10" - 6" (Flanged End)

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HPSS-2", 1/2", Screwed, (1) Manual Drain, (2) Mechanical Auto Drain or (3) Timer Based Electrical Auto Drain Facility to be installed below this Moisture Separator

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HPSS-3", 3/4", Screwed, (1) Manual Drain, (2) Mechanical Auto Drain or (3) Timer Based Electrical Auto Drain Facility to be installed below this Moisture Separator

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

HPSS-4", 1", Screwed, (1) Manual Drain, (2) Mechanical Auto Drain or (3) Timer Based Electrical Auto Drain Facility to be installed below this Moisture Separator

MOISTURE SEPARATORS

Bộ tách ẩm/ thiết bị tách ẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

MIST-1" - 3/8", Screwed, 10kg/sq.cm.

LIP DRAIN METAL BOWL

 

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"MIST-2" - 3/8", Screwed, 30kg/sq.cm. (For High Pressure Moisture Separators)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"MIST-3" - 1/2", Screwed, 10kg/sq.cm.

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"ADB-150-15" - 1/2", Screwed, 16kg/sq.cm.

MECHANICAL AUTO
DRAIN VALVE

Van cơ xả nước tự động

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"ADF-695-2" - 1/2", Screwed, 10kg/sq.cm.

AUTO DRAIN VALVE

van xả nước tự động

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"ADF-695-3" - 1/2", Screwed, 21kg/sq.cm.

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"ADF-695-4" - 1/2", Screwed, 60kg/sq.cm.

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"DTH-895-2" - 1/2", Screwed, 10kg/sq.cm.

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"DTH-895-3" - 1/2", Screwed, 21kg/sq.cm.

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"DTH-895-4" - 1/2", Screwed, 60kg/sq.cm.

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"WP-HYD-695-2" - 1/2", Screwed, 10kg/sq.cm.

WEATHER PROOF
AUTO DRAIN VALVE

va xả nước tự động chịu nhiệt

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"WP-HYD-695-3" - 1/2", Screwed, 21kg/sq.cm.

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"WP-HYD-695-4" - 1/2", Screwed, 60kg/sq.cm.

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"HF-S-06" (1/4", Screwed)

PRE  FILTER

bộ lọc sơ cấp/ bộ lọc thô/ tấm lọc filter

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"HF-S-10" (3/8", Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"HF-S-15" (1/2", Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"HF-S-20" (3/4", Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"HF-S-25" (1" ,   Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"HF-S-40" (1.1/2",Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"HF-S-50" (2" ,  Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"HPF5-0.2" (1/4", 21CFM, Screwed)

HIGHLY EFFICIENT
MICROFINE FILTER

bộ lọc vi sinh cao cấp

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"HPF5-0.3" (3/8", 21CFM, Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"HPF5-0.4" (1/2", 21CFM, Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"HPF5-0.5" (1/2", 42CFM, Screwed

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"HPF5-1" (3/4" ,  42CFM, Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"HPF5-2" (3/4" ,  85CFM, Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"HPF5-3" (1" ,  85CFM ,  Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"HPF5-4" (1.1/2", 132CFM, Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"HPF5-5" (1.1/2", 175CFM, Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"HPF5-7" (1.1/2", 250CFM, Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"HPF5-10" (2", 385CFM, Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"HPF5-13" (2", 485CFM, Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"HPF5-18" (2.1/2", 625CFM, Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"HPF5-20" (2.1/2", 780CFM, Screwed)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"ANC"

"AIRMAX"
PNEUMATIC CYLINDER      

Xi lanh khí nén AIRMAX(xi lanh khí,xi lanh hơi, hoặc ben hơi khí nén)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"VNC"

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"FMK"

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

"AD 20 SERIES"

SOLENOID VALVES

van điện từ/ valve điện từ

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Floating Mounted Ball Valve

BALL VALVES (van bi)

van bi nổi

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Trunnion Mounted Ball Valve

van bi gắn Trunnion

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Manual Operated Ball Valves

van bi tay gạt/ van bi đóng mở bằng tay

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Automated Operated Ball Valve

van điều khiển tự động

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Single Piece Design Ball Valve

van bi 1 thân/ van bi 1 mảnh

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Two Piece Design Ball Valve

van bi 2 thân/ van bi 2 mảnh

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Three Piece Design Ball Valve

van bi 3 thân/ van bi 3 mảnh

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Multi Port Ball Valve

van bi đa cổng

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Soft Seated Ball Valves

van bi đế mềm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Metal Seated Ball Valves

van bi đế kim loại

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

FEP / PFA Lined Ball Valves

van bi lót FEP / PFA

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

API-6D Ball Valves

van bi API-6D

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Swing Type

CHECK VALVES
(van 1 chiều)

van 1 chiều lá lật

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Lift Type

van 1 chiều dạng chữ ngã

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Dual Plate Type

van tấm kép

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Single Plate Type

van đơn tấm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Stop Check Valve

van ngừng cấp

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Reflux Check Valve

van ngược

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Non Slam Disc Type

van Non Slam Disc

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Concentric Disc

BUTTERFLY VALVES
(van bướm)

van bướm đồng tâm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Double Off-Set Disc

van bướm lệch tâm kép/ van bướm lệch tâm đôi

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Triple Off-Set Disc

van bướm lệch tâm 3 pha

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Double Flanged Ends

van bướm mặt bích đôi

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Wafer Type Ends

van bướm kiểu wafer (van bướm kết nối dạng Wafer)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Lug Type Ends

van bướm kiểu Lug (van bướm kết nối dạng Lug)

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Butt Welded Type Ends

van bướm Butt Welded

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

FEP / PFA Lined Butterfly Valves

van bướm lót FEP / PFA

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Bolted Bonnet

GATE VALVES (van cổng/ van chặn)

van cổng Bonnet bắt vít

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Pressure Seal Bonnet

van cổng Bonnet áp suất

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Knife Edge Gate Valve

van cổng dao/ van dao

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Sluice Valve

van xả áp

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Conduit Gate Valve

van cổng ống dẫn

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Double-Disc Type

van đĩa đôi

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Wedge Type

van cổng nêm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Uni-Direction

KNIFE EDGE GATE VALVES
(Van cửa dao/ van cổng dao)

van dao 1 chiều nối bích

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Bi-Direction

van dao 2 chiều nối bích

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Lug Type

van dao Lug

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

High Performance

van dao High Performance

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Conduit Type

van dao ống dẫn

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Round Port

van dao lưỡi tròn

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Square Port

van dao lưỡi vuông

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Double Gate

van dao lưỡi đôi

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Slurry Type

van dao xi măng

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Bolted-Bonnet

GLOBE VALVES (van cầu)

van cầu Bolted-Bonnet

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Screwed-Bonnet

van cầu Screwed-Bonnet

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Welded-Bonnet

van cầu Welded-Bonnet

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Straight Type

van cầu Straight Type

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Y-Type

van cầu chữ Y

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Angle Type

van cầu góc

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Angle Type

CONTROL VALVES
(Van điều khiển)

van góc

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Globe Type

van cầu

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Diaphragm Type

van màng

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Modulating Type

van điều khiển tuyến tính

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Cylinder Operated

van xi lanh khí nén

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Rubber Lined Diaphragm Valve

van màng cao su lót

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

2/2 and  3/2 Way

van 2/2 và  3/2

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Y-Type

van điều khiển loại chữ Y

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

2 Way & 3 Way​​

PLUG VALVES
(van cắm/ van phích cắm)

van cắm/ van phích cắm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Jacketed Type

van có vỏ chịu áp

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

FEP/PFA Lined​

van lót FEP/PFA

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

PTFE Sleeve

van PTFE Sleeve

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Non-Lubricated

van cắm không bôi trơn

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

PISTON VALVES

PISTON VALVES

van giảm áp dáng Piston, van điều khiển khí nén dạng Piston

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Pop Type (Spring Loaded)​

PRESSURE RELIEF VALVES
(van giảm áp)

van giảm áp

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Silent Type (Direct Activated)

 

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Vacuum Safety Valve

van an toàn chận không

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Angle Pattern

van giảm áp góc

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Straight Pattern

van giảm áp thẳng

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Angle Type

STRAINERS (van lọc/ van y lọc)

bộ lọc góc

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Y-Type

bộ lọc chữ Y

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

T-Type

bộ lọc chữ T

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Pot Type

bộ lọc Pot type

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Duplex Strainer

bộ lọc đôi

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Diaphragm Valves

OTHER VALVES
(các loại van khác)

van màng

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Pharmaceutical Valves

van cho ngành dược phẩm

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Pressure Reducing Valves

van giảm áp

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Drum Valves

van trống dẫn khí nén

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Float Valves

van phao

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Foot Valves

van chặn

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Pinch Valves

van ép/ van chèn

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Needle Valves

van kim

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Air Vent Valves

van thông gió

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Non-Return Valves

van 1 chiều

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

Polypropylene Valves

van màng nhựa Polypropylene

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

UPVC & CPVC Valves

van UPVC & CPVC

HYDINT & SUZHIK CONTROLS Vietnam, đại lý HYDINT & SUZHIK CONTROLS

[/kythuat]

[mota]
Catalogue
[/mota]

Copyright 2014 Khohangtudonghoavn. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay