[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]  [/hinhanh] [tomtat] Giá: Liên hệ
Nhà sản xuất: Elektrogas
Xuất xứ: Italy
Click on image to view large image

Bảo hành: 12 tháng
[/tomtat]

[kythuat]
Công ty Pitesco là đại lý độc quyền hãng Elektrogas tại Việt Nam
Liên hệ cho chúng tôi theo số 0972 064 954  | 0914 237 179  để  thông tin mà Quý khách CẦN.  
- Mr Mai Nghĩa -
< Sales  Engineer>
Email : nghia.pitesco@gmail.com 
Yahoo :  nghia.pitesco
Skype :   nghia.pitesco
web: pitesvietnam.com
ELETTROVALVOLE TIPO VMR - VMR SOLENOID VALVES GAS - AIR
Modello
Model
Dimensione
nominale
Nominal
dimension
Materiale corpo
Body material
Connessione
meccanica
Mechanical
connection
Connessione elettrica
Electrical connection
Pressione
massima
Max pressure
Regolaz.
portata
Adjustable
flow rate
Alimentaz.
standard
Standard voltage
VMR01-OTN1/4"Ottone BrassFilettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
200 mbarNo
No
230 V
VMR02-OTN3/8"Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
200 mbarNo
No
230 V
VMR12-OTN1/2"Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
200 mbarNo
No
230 V
VMR22-OTN(*) 3/4"Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
160 mbarNo
No
230 V
VMR32-OTN(*) 1"Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
160 mbarNo
No
230 V
VMR02-A3/8"Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
200 mbarSi
Yes
230 V
VMR12-A1/2"Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
200 mbarSi
Yes
230 V
VMR03/8"Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VMR11/2"Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VMR23/4"Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VMR31"Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VMR351"1/4Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VMR41"1/2Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VMR4 FDN 40Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VMR62"Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VMR6 FDN 50Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VMR72DN 65Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
200 mbarSi
Yes
230 V
VMR82DN 80Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
200 mbarSi
Yes
230 V
VMR92DN 100Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
200 mbarNo
No
230 V
VMR932DN 125Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
200 mbarNo
No
230 V
VMR952DN150Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
200 mbarNo
No
230 V
VMR7DN 65Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbarNo
No
230 V
VMR8DN 80Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VMR9DN 100Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VMR93DN 125Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbarNo
No
230 V
VMR95DN150Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbarNo
No
230 V
VML0 3/8"Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VML1 1/2"Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VML2 3/4"Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VML3 1"Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VML35 1"1/4Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VML4 1"1/2Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VML4 FDN 40Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VML6 2"Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VML6 FDN 50Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VML72DN 65Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
200 mbarSi
Yes
230 V
VML82DN 80Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
200 mbarSi
Yes
230 V
VML7DN 65Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VML8DN 80Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VMR0.K - J3/8"Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VMR1.K - J1/2"Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VMR2.K - J3/4"Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VMR3.K - J1"Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VMR35.K - J1"1/4Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VMR4.K - J1"1/2Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VMR4 F.K - JDN 40Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VMR6.K - J2"Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VMR6 F.K - JDN 50Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VMR72.K - JDN 65Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
200 mbarSi
Yes
230 V
VMR82.K - JDN 80Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
200 mbarSi
Yes
230 V
VMR92.K - JDN 100Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
200 mbarNo
No
230 V
VMR932.J*) DN 125Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
200 mbarNo
No
230 V
VMR952.J(*) DN150Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
200 mbarNo
No
230 V
VMR7.K - JDN 65Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VMR8.K - JDN 80Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VMR9.K - JDN 100Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbarNo
No
230 V
VMR93.J*) DN 125Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbarNo
No
230 V
VMR95.J(*) DN150Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbarNo
No
230 V
VML0.K - J 3/8"Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VML1.K - J 1/2"Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VML2.K - J 3/4"Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VML3.K - J 1"Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VML35.K - J 1"1/4Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VML4.K - J 1"1/2Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VML4 F.K - JDN 40Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VML6.K - J 2"Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VML6 F.K - JDN 50Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VML72.K - JDN 65Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
200 mbarSi
Yes
230 V
VML82.K - JDN 80Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
200 mbarSi
Yes
230 V
VML7.K - JDN 65Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
VML8.K - JDN 80Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbarSi
Yes
230 V
[/kythuat]

[mota]
Catalogue
Download File
[/mota]

Copyright 2014 Khohangtudonghoavn. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay