[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]  [/hinhanh] [tomtat] Giá: Liên hệ
Nhà sản xuất: Elektrogas
Xuất xứ: Italy
Click on image to view large image

Bảo hành: 12 tháng
[/tomtat]

[kythuat]
Công ty Pitesco là đại lý độc quyền hãng Elektrogas tại Việt Nam
Liên hệ cho chúng tôi theo số 0972 064 954  | 0914 237 179  để  thông tin mà Quý khách CẦN.  
- Mr Mai Nghĩa -
< Sales  Engineer>
Email : nghia.pitesco@gmail.com 
Yahoo :  nghia.pitesco
Skype :   nghia.pitesco
web: pitesvietnam.com
ELETTROVALVOLE TIPO VMR - VMR SOLENOID VALVES GAS - AIR
Modello
Model
Dimensione
nominale
Nominal
dimension
Materiale corpo
Body material
Connessione
meccanica
Mechanical
connection
Connessione elettrica
Electrical connection
Pressione
massima
Max pressure
Regolaz.
portata
Adjustable
flow rate
Alimentaz.
standard
Standard voltage
VMR01-OTN 1/4" Ottone Brass Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
200 mbar No
No
230 V
VMR02-OTN 3/8" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
200 mbar No
No
230 V
VMR12-OTN 1/2" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
200 mbar No
No
230 V
VMR22-OTN (*) 3/4" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
160 mbar No
No
230 V
VMR32-OTN (*) 1" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
160 mbar No
No
230 V
VMR02-A 3/8" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
200 mbar Si
Yes
230 V
VMR12-A 1/2" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
200 mbar Si
Yes
230 V
VMR0 3/8" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VMR1 1/2" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VMR2 3/4" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VMR3 1" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VMR35 1"1/4 Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VMR4 1"1/2 Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VMR4 F DN 40 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VMR6 2" Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VMR6 F DN 50 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VMR72 DN 65 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
200 mbar Si
Yes
230 V
VMR82 DN 80 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
200 mbar Si
Yes
230 V
VMR92 DN 100 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
200 mbar No
No
230 V
VMR932 DN 125 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
200 mbar No
No
230 V
VMR952 DN150 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
200 mbar No
No
230 V
VMR7 DN 65 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbar No
No
230 V
VMR8 DN 80 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VMR9 DN 100 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VMR93 DN 125 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbar No
No
230 V
VMR95 DN150 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbar No
No
230 V
VML0  3/8" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VML1  1/2" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VML2  3/4" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VML3  1" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VML35  1"1/4 Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VML4  1"1/2 Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VML4 F DN 40 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VML6  2" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VML6 F DN 50 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VML72 DN 65 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
200 mbar Si
Yes
230 V
VML82 DN 80 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
200 mbar Si
Yes
230 V
VML7 DN 65 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VML8 DN 80 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VMR0.K - J 3/8" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VMR1.K - J 1/2" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VMR2.K - J 3/4" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VMR3.K - J 1" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VMR35.K - J 1"1/4 Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VMR4.K - J 1"1/2 Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VMR4 F.K - J DN 40 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VMR6.K - J 2" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VMR6 F.K - J DN 50 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VMR72.K - J DN 65 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
200 mbar Si
Yes
230 V
VMR82.K - J DN 80 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
200 mbar Si
Yes
230 V
VMR92.K - J DN 100 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
200 mbar No
No
230 V
VMR932.J *) DN 125 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
200 mbar No
No
230 V
VMR952.J (*) DN150 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
200 mbar No
No
230 V
VMR7.K - J DN 65 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VMR8.K - J DN 80 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VMR9.K - J DN 100 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbar No
No
230 V
VMR93.J *) DN 125 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbar No
No
230 V
VMR95.J (*) DN150 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbar No
No
230 V
VML0.K - J  3/8" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VML1.K - J  1/2" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VML2.K - J  3/4" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VML3.K - J  1" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VML35.K - J  1"1/4 Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VML4.K - J  1"1/2 Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VML4 F.K - J DN 40 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VML6.K - J  2" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VML6 F.K - J DN 50 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VML72.K - J DN 65 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
200 mbar Si
Yes
230 V
VML82.K - J DN 80 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
200 mbar Si
Yes
230 V
VML7.K - J DN 65 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
VML8.K - J DN 80 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
360 mbar Si
Yes
230 V
[/kythuat]

[mota]
Catalogue
Download File
[/mota]

Copyright 2014 Khohangtudonghoavn. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay