[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]  [/hinhanh] [tomtat] Giá: Liên hệ
Nhà sản xuất: Elektrogas
Xuất xứ: Italy
Click on image to view large image

Bảo hành: 12 tháng
[/tomtat]

[kythuat]
Công ty Pitesco là đại lý độc quyền hãng Elektrogas tại Việt Nam
Liên hệ cho chúng tôi theo số 0972 064 954  | 0914 237 179  để  thông tin mà Quý khách CẦN.  
- Mr Mai Nghĩa -
< Sales  Engineer>
Email : nghia.pitesco@gmail.com 
Yahoo :  nghia.pitesco
Skype :   nghia.pitesco
web: pitesvietnam.com
ELETTROVALVOLE TIPO EVRM NA - EVRM NA SOLENOID VALVES
Modello
Model
Dimensione
nominale
Nominal
dimension
Materiale corpo
Body material
Connessione
meccanica
Mechanical
connection
Connessione elettrica
Electrical connection
Pressione
massima
Max pressure
Regolaz.
portata
Adjustable
flow rate
Alimentaz.
standard
Standard voltage
EVRMNA0-OT  3/8" Ottone
Brass
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNA1-OT  1/2" Ottone
Brass
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNA2-OT  3/4" Ottone
Brass
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNA3-OT  1" Ottone
Brass
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNA0  3/8" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNA1  1/2" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNA2  3/4" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNA3  1" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNA35  1"1/4 Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNA4  1"1/2 Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNA4 F  1"1/2 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNA6  2" Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNA6 F  2" Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNA7 DN 65 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNA8 DN 80 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNA9 DN 100 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNA93 DN 125 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNA95 DN 150 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNA98 DN 200 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNC0-OT  3/8" Ottone
Brass
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNC1-OT  1/2" Ottone
Brass
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNC2-OT  3/4" Ottone
Brass
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNC3-OT  1" Ottone
Brass
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNC0A  3/8" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNC1A  1/2" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNC2A  3/4" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNC3A  1" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNC35A  1"1/4 Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNC4A  1"1/2 Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNC4A F  1"1/2 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNC6A  2" Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNC6A F  2" Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNC7A DN 65 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNC8A DN 80 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Connettore
DIN Plug
600 mbar No
No
230 V
EVRMNC9 DN 100 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
600 mbar No
No
230 V
EVRMNC93 DN 125 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
600 mbar No
No
230 V
EVRMNC95 DN 150 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
600 mbar No
No
230 V
EVRMNC98 DN 200 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
600 mbar No
No
230 V
ELETTROVALVOLE TIPO EVRM 6NC - EVRM 6NC SOLENOID VALVES
EVRM 6NC0-OT  3/8" Ottone
Brass
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
6 bar No
No
230 V
EVRM 6NC1-OT  1/2" Ottone
Brass
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
6 bar No
No
230 V
EVRM 6NC2-OT  3/4" Ottone
Brass
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
6 bar No
No
230 V
EVRM 6NC3-OT  1" Ottone
Brass
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
6 bar No
No
230 V
EVRM 6NC0A  3/8" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
6 bar No
No
230 V
EVRM 6NC1A  1/2" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
6 bar No
No
230 V
EVRM 6NC2A  3/4" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
6 bar No
No
230 V
EVRM 6NC3A  1" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
6 bar No
No
230 V
EVRM 6NC35A  1"1/4 Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
6 bar No
No
230 V
EVRM 6NC4A  1"1/2 Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
6 bar No
No
230 V
EVRM 6NC4A F  1"1/2 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Connettore
DIN Plug
6 bar No
No
230 V
EVRM 6NC6A  2" Alluminio
Aluminium
Filettata
Threaded
Connettore
DIN Plug
6 bar No
No
230 V
EVRM 6NC6A F  2" Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Connettore
DIN Plug
6 bar No
No
230 V
EVRM 6NC7A DN 65 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Connettore
DIN Plug
6 bar No
No
230 V
EVRM 6NC8A DN 80 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Connettore
DIN Plug
6 bar No
No
230 V
EVRM 6NC9 DN 100 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
6 bar No
No
230 V
EVRM 6NC93 DN 125 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
6 bar No
No
230 V
EVRM 6NC95 DN 150 Alluminio
Aluminium
Flangiata
Flanged
Morsettiera
Terminal board
6 bar No
No
230 V
[/kythuat]

[mota]
Catalogue
[/mota]

Copyright 2014 Khohangtudonghoavn. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay