[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]  [/hinhanh] [tomtat] Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 12 tháng
[/tomtat]

[kythuat]
Công ty Pitesco là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như mọi lĩnh vực. 
Liên hệ cho chúng tôi theo số 0972 064 954 | 0914 237 179 để  thông tin mà Quý khách CẦN.  
- Mr Mai Nghĩa -
< Sales  Engineer>
Email : nghia.pitesco@gmail.com 
Yahoo :  nghia.pitesco
Skype :   nghia.pitesco
web: pitesvietnam.com


Pressure Switch MDR 4 S

3-phase
Switching capacity 4.0 / 5.5 kW
Max. cut-out pressure 16 bar
3-pole (N.C)
Acc. to EN 60947
4-way-flange (optional)

Part No. Order Reference ON / OFF Rotary knob Pressure range Poff in bar Flange Weight in g
212584 MDR-4 DBA AFAA 040A060 XAA XXX EA 1,5-6 1/4" 420
212591 MDR-4 DAA AFAA 040A060 XAA XXX EA 1,5-6 1/2" 420
212607 MDR-4 DOA AFAA 040A060 XXAA XXX EA 1,5-6 1/2" + 1/4" 460
257899 MDR-4 DEA AFAA 040A060 XXAA XXX EA 1,5-6 F4 1/4" 460
257905 MDR-4 DDA AFAA 040A060 XXAA XXX EA 1,5-6 F4 1/2" 460
257912 MDR-4 DFA AFAA 040A060 XXAA XXX EA 1,5-6 F4 3/8" 460
212614 MDR-4 GBA AFAA 090A110 XAA XXX EA 4-11 1/4" 420
212621 MDR-4 GAA AFAA 090A110 XAA XXX EA 4-11 1/2" 420
212638 MDR-4 GOA AFAA 095A110 XAA XXX EA 4-11 1/2" + 1/4" 460
257929 MDR-4 GEA AFAA 090A110 XAA XXX EA 4-11 F4 1/4" 460
257936 MDR-4 GDA AFAA 090A110 XAA XXX EA 4-11 F4 1/2" 460
257943 MDR-4 GFA AFAA 090A110 XAA XXX EA 4-11 F4 3/8" 460
212645 MDR-4 HBA AFAA 135A160 XAA XXX EA 6-16 1/4" 420
212625 MDR-4 HAA AFAA 135A160 XAA XXX EA 6-16 1/2" 420
212669 MDR-4 HOA AFAA 135A160 XAA XXX EA 6-16 1/2" + 1/4" 460
257950 MDR-4 HEA AFAA 135A160 XAA XXX EA 6-16 F4 1/4" 460
257967 MDR-4 HDA AFAA 135A160 XAA XXX EA 6-16 F4 1/2" 460
257947 MDR-4 HFA AFAA 135A160 XAA XXX EA 6-16 F4 3/8 460
212676 MDR-4 IBA AFAA 210A250 XAA XXX EA 8,5-25 1/4" 420
212683 MDR-4 IAA AFAA 210A250 XAA XXX EA 8,5-25 1/2" 420
212690 MDR-4 IOA AFAA 210A250 XAA XXX EA 8,5-25 1/2" + 1/4" 460
263883 MDR-4 IEA AFAA 210A250 XAA XXX EA 8,5-25 F4 1/4" 460
263890 MDR-4 IDA AFAA 210A250 XAA XXX EA 8,5-25 F4 1/2" 460
263906 MDR-4 IFA AFAA 210A250 XAA XXX EA 8,5-25 F4 3/8" 460
220084 MDR-4 DBA BFAA 040A060 XAA XXX - 1,5-6 1/4" 420
220077 MDR-4 DAA BFAA 040A060 XAA XXX - 1,5-6 1/2" 420
220121 MDR-4 DOA BFAA 040A060 XAA XXX - 1,5-6 1/2" + 1/4" 460
257981 MDR-4 DEA BFAA 040A060 XAA XXX - 1,5-6 F4 1/4" 460
257998 MDR-4 DDA BFAA 040A060 XAA XXX - 1,5-6 F4 1/2" 460
258001 MDR-4 DFA BFAA 040A060 XAA XXX - 1,5-6 F4 3/8" 460
204251 MDR-4 GBA BFAA 090A110 XAA XXX - 4-11 1/4" 420
206194 MDR-4 GAA BFAA 090A110 XAA XXX - 4-11 1/2" 420
227069 MDR-4 GOA BFAA 090A110 XAA XXX - 4-11 1/2" + 1/4" 460
258018 MDR-4 GEA BFAA 090A110 XAA XXX - 4-11 F4 1/4" 460
258025 MDR-4 GDA BFAA 090A110 XAA XXX - 4-11 F4 1/2" 460
258032 MDR-4 GFA BFAA 090A110 XAA XXX - 4-11 F4 3/8" 460
204224 MDR-4 HBA BFAA 135A160 XAA XXX - 6-16 1/4" 420
220107 MDR-4 HAA BFAA 135A160 XAA XXX - 6-16 1/2" 420
227076 MDR-4 HOA BFAA 135A160 XAA XXX - 6-16 1/2" + 1/4" 460
258049 MDR-4 HEA BFAA 135A160 XAA XXX - 6-16 F4 1/4" 460
258056 MDR-4 HDA BFAA 135A160 XAA XXX - 6-16 F4 1/2" 460
258063 MDR-4 HFA BFAA 135A160 XAA XXX - 6-16 F4 3/8" 460
227083 MDR-4 IBA BFAA 210A250 XAA XXX - 8,5-25 1/4" 420
227090 MDR-4 IAA BFAA 210A250 XAA XXX - 8,5-25 1/2" 420
221210 MDR-4 IOA BFAA 210A250 XAA XXX - 8,5-25 1/2" + 1/4" 460
263913 MDR-4 IEA BFAA 210A250 XAA XXX - 8,5-25 F4 1/4" 460
263920 MDR-4 IDA BFAA 210A250 XAA XXX - 8,5-25 F4 1/2" 460
263937 MDR-4 IFA BFAA 210A250 XAA XXX - 8,5-25 F4 3/8" 460
[/kythuat]

[mota]
Catalogue
[/mota]

Copyright 2014 Khohangtudonghoavn. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay