[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]  [/hinhanh] [tomtat] Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 12 tháng
[/tomtat]

[kythuat]
Công ty Pitesco là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như mọi lĩnh vực. 
Liên hệ cho chúng tôi theo số 0972 064 954 | 0914 237 179 để  thông tin mà Quý khách CẦN.  
- Mr Mai Nghĩa -
< Sales  Engineer>
Email : nghia.pitesco@gmail.com 
Yahoo :  nghia.pitesco
Skype :   nghia.pitesco
web: pitesvietnam.com


Control pressure switch
MDR-F .. Reset function (Hmin / Hmax and Htro)


Pressure switch with reset function and die-cast aluminum flange

Applications:
For oil, water and air etc.

Connection:
H G 3/8\" inner thread
DIN ISO 228/I, VDE 0660, IEC 337-1, IEC 553-1
MDR-F .. Hmax (SPDT with manual reset max.)
When pressure rises above the upper setting value, contact 11-12 opens and contact 11-14 closes and latches. When the pressure falls below the upper setting value, the contact can be released with the manual reset button.

MDR-F .. Hmin (SPDT with manual reset min.)
After pressure rises above the lower setting value, the function is activated by pressing the manual reset button. When the pressure falls, contact 11-12 closes and opens contact 11-14 when reaching the lower cut-in value. Since the upper switching point (cut-out pressure) of the reset pressure switch must lie above the maximum cut-out pressure of the apparatus, the switching state remains until the manual reset button is pressed again.

MDR-F .. Htro (SPDT with manual reset as run-dry protection)
Typically, the switch is connected in the series with the control circut. For pressure increase, the manual reset button must be held until the pressure lies beyond the monitoring point. When the pressure falls below the monitoring point, contact 11-12 closes and contact 11-14 opens. When the pressure automatically rises above 10% of the monitored pressure, contact 11-12 opens and contact 11-14 closes again automatically, otherwise, a restart using the manual reset button must be carried out again. NOTICE: Should there not be a rise in pressure when pressing the button, discontinue pressing the button as a fault in the system must be present. 

Part No. Order Reference Matchcode Adjustable cut-in pressure (bar) Smallest pressure diff. (bar)* Adjustable cut-out pressure (bar)
253075 MDR-F 2Hmax MDR-F 2 HAA AAH A XXXA015 0,07 0,11 0,11 ... 2 bar
253082 MDR-F 4Hmax MDR-F 4 HAA AAH A XXXA030 0,15 0,25 0,22 ... 4 bar
253099 MDR-F 8Hmax MDR-F 8 HAA AAH A XXXA060 0,3 0,5 0,5 ... 8 bar
253105 MDR-F 10Hmax MDR-F 10 HAA AAH A XXXA075 0,4 0,8 0,7 ... 10 bar
253112 MDR-F 16Hmax MDR-F 16 HAA AAH A XXXA120 0,6 1,0 1 ... 16 bar
253129 MDR-F 32Hmax MDR-F 32 HAA AAH A XXXA240 1,2 2,0 2 ... 32 bar
253136 MDR-F 2Hmin *1 MDR-F 2 HAA AAL A 005A015 0,04 ... 1,89 bar 0,07 0,11 0,11 ... 2 bar
253143 MDR-F 4Hmin *1 MDR-F 4 HAA AAL A 010A030 0,07 ... 3,75 bar 0,15 0,25 0,22 .. 4 bar
253150 MDR-F 8Hmin *1 MDR-F 8 HAA AAL A 020A060 0,2 ... 7,5 bar 0,3 0,5 0,5 ... 8 bar
253167 MDR-F 10Hmin *1 MDR-F 10 HAA AAL A 025A075 0,3 ... 9,2 bar 0,4 0,8 0,7 ... 10 bar
253174 MDR-F 16Hmin *1 MDR-F 16 HAA AAL A 040A120 0,4 ... 15 bar 0,6 1,0 1 ... 16 bar
253181 MDR-F 32Hmin *1 MDR-F 32 HAA AAL A 080A240 0,8 ... 30 bar 1,2 2,0 2 ... 32 bar
253433 MDR-F 2Htro MDR-F 2 HAA AAG A 005AXXX 0,04 ... 1,89 bar 0,07 0,11
253440 MDR-F 4Htro MDR-F 4 HAA AAG A 010AXXX 0,07 ... 3,75 0,15 0,25
253457 MDR-F 8Htro MDR-F 8 HAA AAG A 020AXXX 0,2 ... 7,5 bar 0,3 0,5
253464 MDR-F 10Htro MDR-F 10 HAA AAG A 025AXXX 0,3 ... 9,2 0,4 0,8
253471 MDR-F 16Htro MDR-F 16 HAA AAG A 040AXXX 0,4 ... 15 bar 0,6 1,0
253488 MDR-F 32Htro MDR-F 32 HAA AAG A 080AXXX 0,8 ... 30 bar 1,2 2,0
254065 MDR-F 2Hmax-S MDR-F 2 HAA SAH A XXXA015 0,07 0,11 0,11 ... 2 bar
254072 MDR-F 4Hmax-S MDR-F 4 HAA SAH A XXXA030 0,15 0,25 0,22 ... 4 bar
254089 MDR-F 8Hmax-S MDR-F 8 HAA SAH A XXXA060 0,3 0,5 0,5 ... 8 bar
254096 MDR-F 10Hmax-S MDR-F 10 HAA SAH A XXXA075 0,4 0,8 0,7 ... 10 bar
254102 MDR-F 16Hmax-S MDR-F 16 HAA SAH A XXXA120 0,06 1,0 1 ... 16 bar
254119 MDR-F 32Hmax-S MDR-F 32 HAA SAH A XXXA240 1,2 2,0 2 ... 32 bar
254126 MDR-F 2Hmin-S *1 MDR-F 2 HAA SAL A 005A015 0,04 ... 1,89 bar 0,07 0,11 0,11 ... 2 bar
254133 MDR-F 4Hmin-S *1 MDR-F 4 HAA SAL A 010A030 0,07 ... 3,75 bar 0,15 0,25 0,22 ... 4 bar
254140 MDR-F 8Hmin-S *1 MDR-F 8 HAA SAL A 020A060 0,2 ... 7,5 bar 0,3 0,5 0,5 ... 8 bar
254157 MDR-F 10Hmin-S *1 MDR-F 10 HAA SAL A 025A075 0,3 ... 9,2 bar 0,4 0,8 0,7 ... 10 bar
254164 MDR-F 16Hmin-S *1 MDR-F 16 HAA SAl A 040A120 0,4 ... 15 bar 0,6 1,0 1 ... 16 bar
254171 MDR-F 32Hmin-S *1 MDR-F 32 HAA SAL A 080A240 0,8 ... 30 bar 1,2 2,0 2 ... 32 bar
254188 MDR-F 2Htro-S MDR-F 2 HAA SAG A 005AXXX 0,04 ... 1,89 bar 0,07 0,11
254195 MDR-F 4Htro-S MDR-F 4 HAA SAG A010AXXX 0,07 ... 3,75 bar 0,15 0,25
254201 MDR-F 8Htro-S MDR-F 8 HAA SAG A 020AXXX 0,2 ... 7,5 bar 0,3 0,5
254218 MDR-F 10Htro-S MDR-F 10 HAA SAG A 025AXXX 0,3 ... 9,2 bar 0,4 0,8
254225 MDR-F 16Htro-S MDR-F 16 HAA SAG A 040AXXX 0,4 ... 15 bar 0,6 1,0
254232 MDR-F 32Htro-S MDR-F 32 HAA SAG A 080AXXX 0,8 ... 30 bar 1,2 2,0
[/kythuat]

[mota]
Catalogue
[/mota]

Copyright 2014 Khohangtudonghoavn. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay