[giaban]Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

  [/hinhanh] [tomtat] Giá: Liên hệ
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 tháng
[/tomtat]

[kythuat]
 • Sensors

  Sensors

 • Safety Products

  Safety Products

 • Encoders

  Encoders

 • Linear Position Sensors

  Linear Position Sensors

 • Process Sensors

  Process Sensors

 • System Products

  System Products

 • RFID

  RFID

 • Relays

  Relays

 • Isolated Barriers

  Isolated Barriers

 • Level Measurements

  Level Measurements

  Ultrasonic Level Measurements
  (Compact)             (Separate)
 • [/kythuat]

  [mota]
  FI2-M08-OP6L
  FI2-M08-ON6L
  FI2-M08-OP6L-Q8
  FI2-M08-ON6L-Q8
  Ni3-M08-OP6L
  Ni3-M08-ON6L
  Ni3-M08-OP6L-Q8
  Ni3-M08-ON6L-Q8
  FI2-M12-OP6L
  FI2-M12-ON6L
  FI2-M12-OP6L-Q12
  FI2-M12-ON6L-Q12
  NI4-M12-OP6L
  NI4-M12-ON6L
  NI4-M12-OP6L-Q12
  NI4-M12-ON6L-Q12
  NI5-M12-OP6L
  NI5-M12-ON6L
  NI5-M12-OP6L-Q12
  NI5-M12-ON6L-Q12
  FI5-M18-OP6L
  FI5-M18-ON6L
  FI5-M18-OP6L-Q12
  FI5-M18-ON6L-Q12
  NI8-M18-OP6L
  NI8-M18-ON6L
  NI8-M18-OP6L-Q12
  NI8-M18-ON6L-Q12
  Fi10-M30-OP6L
  Fi10-M30-ON6L
  Fi10-M30-OP6L-Q12
  Fi10-M30-ON6L-Q12
  Ni15-M30-OP6L
  Ni15-M30-ON6L
  Ni15-M30-OP6L-Q12
  Ni15-M30-ON6L-Q12
  Fi2-G08-ON6L
  Fi2-G08-OP6L
  Fi2-G08-ON6L-Q12
  Fi2-G08-OP6L-Q12
  Fi2-G08-ON6L-Q8
  Fi2-G08-OP6L-Q8
  Ni4-G08-ON6L
  Ni4-G08-OP6L
  Ni4-G08-ON6L-Q12
  Ni4-G08-OP6L-Q12
  Ni4-G08-ON6L-Q8
  Ni4-G08-OP6L-Q8
  Fi4-G12-ON6L
  Fi4-G12-OP6L
  Fi4-G12-ON6L-Q12
  Fi4-G12-OP6L-Q12
  Ni6-G12-ON6L
  Ni6-G12-OP6L
  Ni6-G12-ON6L-Q12
  Ni6-G12-OP6L-Q12
  Fi8-G18-ON6L
  Fi8-G18-OP6L
  Fi8-G18-ON6L-Q12
  Fi8-G18-OP6L-Q12
  Ni12-G18-ON6L
  Ni12-G18-OP6L
  Ni12-G18-ON6L-Q12
  Ni12-G18-OP6L-Q12
  Ni16-G18-ON6L
  Ni16-G18-OP6L
  Ni16-G18-ON6L-Q12
  Ni16-G18-OP6L-Q12
  Fi15-G30-OP6L
  Fi15-G30-ON6L
  Fi15-G30-OP6L-Q12
  Fi15-G30-ON6L-Q12
  Ni22-G30-OP6L
  Ni22-G30-ON6L
  Ni22-G30-OP6L-Q12
  Ni22-G30-ON6L-Q12
  Ni30-G30-OP6L
  Ni30-G30-ON6L
  Ni30-G30-OP6L-Q12
  Ni30-G30-ON6L-Q12

  [/mota]

  Copyright 2014 Khohangtudonghoavn. Design by NghiaMai
  Tư vấn và báo giá
  Chat ngay