[giaban]Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]  [/hinhanh] [tomtat] Giá: Liên hệ
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 tháng
[/tomtat]

[kythuat]
Liên hệ cho chúng tôi theo số 0972 064 954 để  thông tin mà Quý khách CẦN.  
- Mr Mai Nghĩa -

< Sales  Engineer>
Email : 
nghia.pitesco@gmail.com 
Yahoo :  nghia.pitesco
Skype :   
nghia.pitesco
web: pitesvietnam.com
FI2-M08-OP6L
FI2-M08-ON6L
FI2-M08-OP6L-Q8
FI2-M08-ON6L-Q8
Ni3-M08-OP6L
Ni3-M08-ON6L
Ni3-M08-OP6L-Q8
Ni3-M08-ON6L-Q8
FI2-M12-OP6L
FI2-M12-ON6L
FI2-M12-OP6L-Q12
FI2-M12-ON6L-Q12
NI4-M12-OP6L
NI4-M12-ON6L
NI4-M12-OP6L-Q12
NI4-M12-ON6L-Q12
NI5-M12-OP6L
NI5-M12-ON6L
NI5-M12-OP6L-Q12
NI5-M12-ON6L-Q12
FI5-M18-OP6L
FI5-M18-ON6L
FI5-M18-OP6L-Q12
FI5-M18-ON6L-Q12
NI8-M18-OP6L
NI8-M18-ON6L
NI8-M18-OP6L-Q12
NI8-M18-ON6L-Q12
Fi10-M30-OP6L
Fi10-M30-ON6L
Fi10-M30-OP6L-Q12
Fi10-M30-ON6L-Q12
Ni15-M30-OP6L
Ni15-M30-ON6L
Ni15-M30-OP6L-Q12
Ni15-M30-ON6L-Q12
Fi2-G08-ON6L
Fi2-G08-OP6L
Fi2-G08-ON6L-Q12
Fi2-G08-OP6L-Q12
Fi2-G08-ON6L-Q8
Fi2-G08-OP6L-Q8
Ni4-G08-ON6L
Ni4-G08-OP6L
Ni4-G08-ON6L-Q12
Ni4-G08-OP6L-Q12
Ni4-G08-ON6L-Q8
Ni4-G08-OP6L-Q8
Fi4-G12-ON6L
Fi4-G12-OP6L
Fi4-G12-ON6L-Q12
Fi4-G12-OP6L-Q12
Ni6-G12-ON6L
Ni6-G12-OP6L
Ni6-G12-ON6L-Q12
Ni6-G12-OP6L-Q12
Fi8-G18-ON6L
Fi8-G18-OP6L
Fi8-G18-ON6L-Q12
Fi8-G18-OP6L-Q12
Ni12-G18-ON6L
Ni12-G18-OP6L
Ni12-G18-ON6L-Q12
Ni12-G18-OP6L-Q12
Ni16-G18-ON6L
Ni16-G18-OP6L
Ni16-G18-ON6L-Q12
Ni16-G18-OP6L-Q12
Fi15-G30-OP6L
Fi15-G30-ON6L
Fi15-G30-OP6L-Q12
Fi15-G30-ON6L-Q12
Ni22-G30-OP6L
Ni22-G30-ON6L
Ni22-G30-OP6L-Q12
Ni22-G30-ON6L-Q12
Ni30-G30-OP6L
Ni30-G30-ON6L
Ni30-G30-OP6L-Q12
Ni30-G30-ON6L-Q12
[/kythuat]

[mota][/mota]

Copyright 2014 Khohangtudonghoavn. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay