WISE CONTROL - giải pháp đo lường đến từ Hàn Quốc


WISE được tự hào sinh ra và mang trong mình sứ mệnh đáp ứng nhu cầu cũng như giúp quý khách tối ưu hóa các giải pháp khắc phục mọi vấn đề trong các ngành công nghiệp điện tử tự động một cách hiệu quả nhất, gồm các sản phẩm đo áp suất, nhiệt độ và khí

Lĩnh vực chủ yếu của Wise bao gồm ngành sản xuất điện, dầu khí, hóa dầu và chế biến hóa chất, ngành công nghiệp giấy và bột giấy, sản xuất chất bán dẫn, công nghiệp luyện kim, dược phẩm sinh học và thực phẩm và đồ uống.
Tại thị trường Việt Nam , ANS – Anh Nghi Sơn là đại diện chính thức của Hãng . Vui long liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ và cung cấp hàng nhanh nhất.
ü  MỘT SỐ DÒNG SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG CỦA WISE:
·       Đồng hồ đo áp suất/ áp lực
·       Đồng hồ chênh áp
·       Đồng hồ đo nhiệt
·       Thiết bị bảo vệ đầu dò nhiệt độ
·       Đầu dò nhiệt độ
·       Công tắc nhiệt độ/ Cảm biến nhiệt độ
·       Thiết bị / Cảm biến đo lưu lượng

Sản phẩm chính:
  Manometer – Đồng hồ đo áp lực , Áp kế cho áp suất chân không và áp suất thấp
http://www.wisecontrol.com/home/info/869
P960 series manometer is a pressure measuring instrument, and it measures the for calibration of all pressure instruments.
It is suitable for measuring low and vacuum pressure.
Available in:
-        P961 series -  "U" type
-        P962, P963, P964 series - Inclined type
-        P965 series - Wall type
 Dead weight tester – Áp kế bù áp
Dùng để hiệu chuẩn đồng hồ đo áp
These series are designed to be used for gauge calibration. Operating range of these series is available up to 100 MPa. It is designed to perform the tasks such as setting, testing, and repairing pressure measurement.
Available in:
-        (Up to 100 MPa)_P912, P913, P914 series
-        (UP to 10 MPa)_P910, P911 series
Diaphragm seal for Pressure Instrument – Vòng đệm dạng màng cho thiết bị áp suất
P790 series diaphragm seal are suitable for conditions where the process medium can cause corrosion to the instrument connection and the pressure sensing element, which the process medium contains suspended solid particles are viscous and be clossed. It is also suitable for where the process medium can freeze or solidify the internal parts of the instrument and where the medium requires flushing from the system to prevent contamination.
Available in:
-        P790 series (P791, P792)
Diaphragm pressure gauge with dry type – Đồng hồ áp suất / áp kế kiểu màng – loại khô
P770 series are equipped with the specially designed dry type diaphragm. This special diaphragm offers a unique capability to use with all types of liquids, high-viscosity fluids, solids, and even corrosive chemicals. P770 is a perfect solution for a wide range of process industry such as Petro-chemical, environmental technology, offshore, mechanical engineering, power stations, and plant construction.
Available in:
-        P770 series (P771, P772)
Pressure gauge with diaphragm seal - Đồng hồ áp suất / áp kế kiểu màng
Pressure gauge with diaphragm seal are suitable for the situation where the process medium would corrode the instrument connection and pressure sensing element. Furthermore, this type of gauge is suitable for corrosive, highly viscous, crystallising or hot pressure media. Additionally, it is recommended to be used where the process medium might freeze or solidify the instrument connection and pressure sending element due to the ambient or process temperature change and where the process medium requires the flusing from the system to prevent any contamination.
Available in:
-        P761, P762, P763          


Flush diaphragm type pressure gauge-- Đồng hồ áp suất / áp kế kiểu màng ghép phẳng
P757 series have diaphragm seal to be combined with a pressure gauge. These series are suitable to be used for the situation where corrosive, contaminated, hot, and viscous pressure mediums are present such as a chemical and food process.
Available in:
-        P757 series

High temperature service pressure gauge_P740 series – Đồng hồ áp suất – chịu nhiệt độ cao

P740 series have diaphragm seal to be combined with a pressure gauge, and measure the melted plastics, fiber, and synthetic under high pressure. It is suitable to be used for the situation where corrosive, contaminated, hot and viscous pressure mediums are present during the chemical or food process.
Available in:
-        P740 series (P741, P742)

  Diaphragm seal type pressure gauge - Đồng hồ áp suất / áp kế kiểu màng

Diaphragm seal type gauges are suitable for the situation where the process medium would corrode the instrument connection and pressure sensing element. Furthermore, this type of gauge is highly recommended in a situation where the process medium contains suspended solids, or if it is sufficiently viscous to clog the instrument connection and pressure sensing element. Additionally, it is recommended to be used where the process medium might freeze or solidify the instrument connection and pressure sending element due to the ambient or process temperature change, and where the process medium requires the flushing from the system to prevent any contamination.
Available in:
-        P710 Series : P711, P712:
-        P720 Series :  P721, P722
P730 Series  :  P731, P732 

Compact design diaphragm seal pressure gauge - Đồng hồ áp suất / áp kế kiểu màng dạng nhỏ gọn

http://www.wisecontrol.com/home/info/837

P701 series are designed for diaphragm seal to be combined with a pressure gauge. It is suitable for corrosive, contaminated, hot or viscous pressure media in chemical and food process.
Available in:
-        P701 series

SF6 gas density monitor -  Thiết bị đo mật độ khí 

http://www.wisecontrol.com/home/info/747

P590 series monitor are designed to monitor the gas density of closed SF6 tank for switchgear.
Available in:
-        P590 series

 Euro gauge Electrical contact type diaphragm pressure gauge - Đồng hồ áp suất / áp kế kiểu màng – kết nối điện

http://www.wisecontrol.com/home/info/745

P570 series are equipped with a specially designed dry-type diaphragm, and also equipped with the electrical contact block which allows all the combinations of contact to be used. The contact block is mounted on the dial, and the window is fitted with a knob for the external adjustment or the set point.
Available in:
-        P750 series (P751, P752, P753, P754, P755, P756)

Low differential pressure gauge – Đồng hồ chênh áp thấp

http://www.wisecontrol.com/home/info/860

This gauge is used to measure a pressure of air and gas duct, furnace draft, negative pressure room, also, a differential pressure of filter, venturi tube and etc. This gauge have a high quality, low cost, good appearance and wide scale range.
Available in:
-        P880 series

Differential pressure gauge with inductive contact type

Đồng hồ chênh áp cảm ứng kèm tính năng cảnh báo

P690 differential pressure gauge series are designed to measure differential pressure from 25 kPa to 2.0 MPa at static pressure up to 10 MPa and have inductive contact. P690 series are designed to control alarm for differential pressure, providing the right time to replace air and sludge filter during the process.
Available in:
-        P690 series : P691 - (0 ~ 25 kPa to 0 ~ 0.25 MPa)  - P692  (0 ~ 0.4 MPa to 0 ~ 2.0 MPa)


Differential pressure gauge with reed switch_P680 series

Đồng hồ chênh áp kèm tính năng cảnh báo  & hiển thị thông số chênh áp

http://www.wisecontrol.com/home/info/826

P680 series are differential pressure gauge is designed to measure differential pressure from 25 kPa to 2.0 MPa at static pressure 10 MPa. A set of two stainless steel bellows mounted on a force balance allows direct reading of the actual differential pressure. The contacts uses a reed switch for warning and control applications.
Available in:
-        P680 series : P681, P682

   Differential pressure gauge with bellows element - Đồng hồ chênh áp kèm ống thổi

http://www.wisecontrol.com/home/info/823

P670 differential pressure gauge series are designed to measure differential pressure from 4 kPa to 2.0 MPa at static pressure of 4 and 10 MPa. A set of two stainless steel bellows mounted on a force balance allows direct reading of the actual differential pressure.
Available in:
-        P670 series : P671, P672, P673

Differential pressure gauge with diaphragm element-  Đồng hồ chênh áp dạng màng

P660 gauge series are differential pressure gauge is designed to measure differential pressure from 4 kPa to 2.5 MPa at static pressure of 10, 25 MPa. A set of two stainless steel diaphragm mounted on a force balance allows direct reading of the actual differential pressure.
Available in:
-        P660 series (P661, P662)

Differential pressure gauge with electrical contact type - Đồng hồ chênh áp dạng kết nối điện

http://www.wisecontrol.com/home/info/804

The P650 series are designed to measure a differential pressure from 25 kPa to 2.0 MPa at static pressure up to 10 MPa, and have electrical contact. A set of two stainless steel bellows mounted on a force balance allows direct reading of the actual differential pressure. These models are designed to control and alarm for a differential pressure.
Available in:
-        P650 series (P651, P652)

Indicating type differential pressure switch with bellows element-   Đồng hồ chênh áp có màn hình hiện thị  kèm ống thổi

The P640 series are designed to measure differential pressure from 25 kPa to 2.0 MPa at static pressure 10 MPa and have electrical contact. A set of two stainless steel bellows mounted on a force balance allows direct reading of the actual differential pressure.
Available in:
-        P640 series (P641, P642)

Differential pressure gauge - Đồng hồ chênh áp

http://www.wisecontrol.com/home/info/748

P620 and P630 series are designed to measure differential pressure from 1 kPa to 1.5 MPa at static pressure up to 5 and 25 MPa. A set of stainless steel bellows mounted on a force balance allows direct reading of the actual differential pressure.
Available in:
-        P620 series - Max.working pressure : 5 MPa
-        P630 series- Max.working pressure : 25 MPa

Ultra high purity pressure transmitter  - Bộ truyền tín hiệu áp suất khí  tinh khiết

PT850 series are specially designed for the ultra-high purity gas distribution system used in a semiconductor, electronic, medical, biotechnology and pharmaceutical industry. The transmitter has a water resistant, Stainless steel housing for complete protection from harsh environments. The transmitter offers the convenience and easy installation with the full capabilities of a highly accurate 4~20 mA 2-wire system design. The stainless steel surfaces make it compatible with a wide variety of gases, liquids and can be protected from harsh environment.
It is extremely versatile and suitable for measuring dynamic or static pressure. The pressure to be measured acts through corrosion resistant stainless steel 630 diaphragm with a MEMS Piezoresistive effect sensors which are connected into a Wheatstone bridge.
PT850 series pressure transmitter is electrically temperature compensated. 
PT850 series Available in:
-        PT850 - Explosion-proof enclosure type
-        PT851 - Intrinsic safety type
-        PT852 - Non sparking non incendive enclosure type
-        PT853- General type

Ultra high purity pressure switch – Cảm biến  áp suất khí  tinh khiết

P840 series are specially designed for the ultra-high purity gas distribution system used in a semiconductor, electronic, medical, biotechnology and pharmaceutical industry.
P840 series Available in:
-        P841 : Ultra high purity pressure switch - single (High alarm)
-        P842 : Ultra high purity pressure switch - single (High and low alarm)
-        P843 : Ultra high purity pressure switch - single (Low alarm)

11.   High purity pressure gauge – Đồng hồ đo áp suất khí tinh khiết

http://www.wisecontrol.com/home/info/855

P830 series are specially designed for the high purity gas distribution system
P810, P820 series are specially designed for the ultra-high purity gas distribution system
used in a semiconductor, electronic, medical, biotechnology and pharmaceutical industry.
Available in:
-        (BA grade)_P830 series (316L type)
-        (EP grade)_P820 series (316L type double melt)
-        (EP grade)_P810 series (316L type)

 Ultra high purity pressure transmitter with External zero adjustable device – Bộ truyền tín hiệu áp suất khí tinh khiết –kèm thiết bị hiệu chỉnh

http://www.wisecontrol.com/home/info/3335

PT863 is specially designed for the ultra-high purity gas distribution system used in a semiconductor, electronic, medical, biotechnology and pharmaceutical industry. The transmitter has a water resistant, Stainlesssteel housing for complete protection from harsh environments. The transmitter offers the convenience andeasy installation with the full capabilities of a highly accurate4~20 mA 2-wire system design. The stainless steel surfaces make it compatible with a wide variety of gases, liquids and can be protected from harsh environment.It is extremely versatile and suitable for measuring dynamic or static pressure. The pressure to be measured acts through corrosion resistant stainless steel 630 diaphragm with a MEMS Piezoresistive effect sensors which are connected into a Wheatstone bridge. PT863 pressure transmitter is electrically temperature compensated. 
Available in:
PT863_ External zero adjustable device 
TEMPERATURE MEASUREMENT
Thermometer Wise control

1.      Remote reading thermometer  - Nhiệt kế đọc từ xa

Đồng hồ đo nhiệt độ / nhiệt kế kiểu tiếp điểm được lắp đặt với tiếp điểm điện được kích hoạt bằng con trỏ. Dòng đồng hồ đo nhiệt này cung cấp chức năng mà mạch điện có thể được mở hoặc đóng bằng điểm đặt thủ công.
Thermometer thường  được áp dụng khi cần có tín hiệu (âm thanh hoặc cảnh báo bằng hình ảnh) để điều khiển điện trở hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác với tiếp điểm và rơ le phụ trợ.
Contact type temperature gauge is installed with electrical contact actuated by pointer. It provides the function which electrical circuit can be opened or closed by manual setpoint. It is applicable where signal is required (Audible or visual alarm) for control of resistance or any other application with auxiliary relay and contact.
Available in:
-        T761(H), T762(H/L), T763(L), T764(H/HH)
-        T751(H), T752(H/L), T753(L), T754(H/HH)
-        T721(H), T722(H/L), T723(L), T724(H/HH)
-        T711(H), T712(H/L), T713(L), T714(H/HH)
-        T531(H), T532(H/L), T533(L), T534(H/HH), T535(L/LL), T536(H/L)
-        T521(H), T522(H/L), T523(L), T524(H/HH), T525(L/LL), T526(H/L)
-        T511(H), T512(H/L), T513(L), T514(H/HH), T515(L/LL)
-        T501(H), T502(H/L), T503(L), T504(H/HH), T505(L/LL)
-                         

 

 

2.      Glass thermometer - Đồng hồ đo nhiệt độ / nhiệt kế kiểu màn hình thủy tinh 

http://www.wisecontrol.com/home/info/933
T400 Series - Glass thermometer is suitable to be used for temperature measurement in various industrial plants such as oil refinery, sugar factory, chemical industry, rubber plant and etc.

3.      Safety pattern type remote reading thermometer solid-front turret style thermoplastic case_T360

Nhiệt kế đọc từ xa – kèm vỏ bọc nhựa chống ăn mòn và chịu nhiệt

http://www.wisecontrol.com/home/info/932

This thermometer is used for measuring temperature of corrosive and non-corrosive fluid in all industries. It operates in aggressive and non-aggressive environment. Linear dials and temperature compensate line assure an accurate temperature indication at varying ambient conditions.
Available in:
-        T360 series
-        T359 Series

Thermocouple Wise control – Cặp nhiệt điện
4.      Field junction box – Thermocouple - B500 series
Cặp nhiệt điện  - Dang hộp đựng

http://www.wisecontrol.com/home/info/1122 e

The Field junction box range of enclosures delivers an outstanding performance in the severest conditions and meet the needs of the increasingly stringent requirements of hazardous area applications that can be found in particular in the process and energy industries. Therefore, B500 Series is explosion proof type product which is designed to be used in a critical danger zone by acquiring IECEx and ATEX certificate.

5.      Explosion proof type space heater-  H100 series – Cặp nhiệt điện dòng chống cháy nổ  & oxy hóa

http://www.wisecontrol.com/home/info/1077

Space heater is filled and compressed with Ni/Cr heat element, ceramics, and Mgo element. This product has the fixed terminal pin at both sides, therefore, maximization on the heat conduction of insulation products and the heat conductivity are possible. Basically, space heater uses tube, and it can be used in various type of conditions. Furthermore, heat element's outer frame is made of thin steel, so it can be easily modified to provide an easier installation, and its mechanical strength provides a strong performance against the temperature fluctuations. This product is also designed to protect the heat element from oxidization by providing closed ends, and it can prolong its life-cycle.

6.      Sheet metal pad type thermocouple_R990 series_R991, R992

Cặp nhiệt Điện loại tấm kim loại  - đo nhiệt độ trên bề mặt của nồi hơi hoặc bộ trao đổi nhiệt

Normally, when it comes to install thermocouple for measuring temperature on the surface of boiler or heat-exchanger, commonly used method was welding them with high temperature by attaching a metal plate or kinfe-edge type pad which has its thickness over 3 mm. This procedure can only be applied if the tube has the enough strength to endure high temperature welding process. However, this welding precess can't be performed if the tubes are filled with water or oil inside because it may cause the damage to the tube and breakage of thermal-capacity, response time will be delayed and be difficult to measure exact temperature changes. To overcome these issues, R990 series are suitable for performing resistant welding by using spot-welding machine with under 3.2 mm O.D sheath and sheet metal pad, therefore, user can tightly install the pad along the curved surface of the tube, even if the user is not an expert welding operator. Furthermore, due to its compact size and low thermal-capacity, R990 series can offer fast response time without delay even if the measuring temperature fluctuates. Most of all, since R990 series does not cause any thermal-effect, it can be installed on the tubes which carry water or oil inside without expecting any damages to the tube or welded area.
-        Available in:
R990 series_R991, R992

7.      Chordal type thermocouple_R980 series_R981, R982

Cặp nhiệt điện loại hợp âm – Dùng trong ứng dụng đo nhiệt độ nồi hơi

http://www.wisecontrol.com/home/info/1074

Normally, Chordal type thermocouple is installed on the outer wall of the tube to measure the temperature, however, to measure the temperature more precisely and quickly, it is directly inserted into the boiler tube after generating a hole on the tube. Generally, the tube will be manufactured by the boiler maker, and the thermocouple will be inserted and calibrated by the manufacturer.
Available in:
-        R980 series_R981, R982

8.      Non-metallic protection tube thermocouple - Cặp nhiệt điện kèm ống bảo vệ phi kim loại

Dòng Cặp nhiệt điện R970  là sự kết hợp của kim loại quý như bạch kim và hợp kim rhodi với các vật liệu phi kim loại như nhôm và gốm có thể chịu được nhiệt độ cao. Nó chủ yếu được sử dụng trong lò nung, lò nung và dây chuyền sản xuất thủy tinh và gốm sứ.
■ Lò nung, lò nung và lò nướng
■ Lò có khí quyển oxy hóa và trung tính
■ Các ngành công nghiệp thủy tinh, sợi và gốm
This thermocouple is the combination of a precious metal such as platinum and rhodium alloy with non-metallic materials such as alumina and ceramic which can withstand a high temperature. It is mainly used in a furnace, kilns, and a production line of glass and ceramic.
■ Furnaces, kilns and ovens
■ Furnaces with oxidizing and neutral atmosphere
■ Glass, fiber and ceramic industries
Available in:
-        Explosion proof  R970 series_R971, R972
-        Standard type : R700 series_R701, R702

9.      Heavy duty type resistance temperature detector – Cảm biến/ đầu dò nhiệt độ có độ bền cao

http://www.wisecontrol.com/home/info/950

 

Dòng R200  là dòng cảm biến nhiệt độ có độ bền và ổn dịnh nhất trong các dòng cảm biến nhiệt độ - Tuy nhiên, thời gian phản hồi chậm do sự phức tạp của yếu tố điện trở và kích thước lớn

Among temperature sensors, it is the most stable and accurate sensor. It has a better repeatability, and shows more dependable outputs than thermocouple. It is possible to perform an area measuring, and has a better resistance against the containment. However, it has a slow response time due to its complexity of the resistance element and its big size. It is constructed with an insulated lead wire and with protection tube which is designed to protect the insulated lead wire.
Available in:
-        R200 (R201, R202)


10.   Cool-down and leak detector

Máy phát hiện rò rỉ và  hạ nhiệt độ

http://www.wisecontrol.com/home/info/949

 

Dòng R190 là cảm biến nhiệt độ chống cháy nổ với độ chính xác cao và độ tin cậy cao cho các ngành công nghiệp đông lạnh như thiết bị đầu cuối bồn chứa LNG và máy tạo oxy. Cảm biến nhiệt độ có sẵn dưới dạng RTD tùy thuộc vào cách sử dụng và nó có thể được thiết kế theo yêu cầu của người dùng. Hơn nữa, các cảm biến này có thể được sản xuất theo yêu cầu kỹ thuật của mặt bích hoặc ren cho các điểm đo yêu cầu.
R190 series are explosion proof temperature sensors with a high accuracy and a high reliability for cryogenic industries such as LNG tank terminal and oxygen generator. The temperature sensors are available as RTD depending on the usage, and it can be designed according to user’s request. Furthermore, these sensors can be manufactured according to the requested specification of flange or thread for required measuring points.
Available in:
-        R190 (RL series)

11.   Sheathed thermocouple – Cặp nhiệt điện kiểu vỏ bọc

Dòng R120 là dòng cảm biến nhiệt độ có thời gian phản hồi nhanh hơn, dải nhiệt độ rộng hơn (-200 ~ 1.600 ℃), tuổi thọ cao hơn, có thể uốn cong để lắp đặt theo điều kiện địa điểm lắp đặt yêu cầu, độ bền cơ học tốt hơn, và kiểm soát áp suất bên trong tốt hơn.
Sheath type thermocouple generally shares the similar principle of protection tube type thermocouple. However, it has a different construction. It is filled with inorganic insulating material between the thin wire and the metal sheath, and it shares the same body as one. Inside the thin stainless steel pipe, thermocouple element is located, and then stainless pipe is filled with a MgO. Normally, thermocouple is used with a thermowell. The advantages over protection tube types are it has a faster response time, it has a broader temperature range (-200 ~ 1,600 ℃), longer life, it can be bended to install according to its required installation site condition, a better mechanical strength, and a better internal pressure control.
Available in:
-        R120 sereis (R series) (R121, R122)

12.   Protection tube thermocouple – cặp nhiệt điện kèm ống bảo vệ

http://www.wisecontrol.com/home/info/1072
Cặp nhiệt điện kiểu ống bảo vệ được cấu tạo với chất cách điện có tác dụng cách điện với dây nhiệt  và i ống bảo vệ bảo vệ chất cách điện. Để lắp đặt cặp nhiệt điện này trên đường ống xử lý hoặc trên hộp chứa, nó thường được gắn vào đầu nối, mặt bích hoặc phụ kiện nén trên ống bảo vệ. Nó có thể được sản xuất theo yêu cầu để sử dụng. Vì các tính năng đặc biệt của nó, nó không có bất kỳ vấn đề về điện trở nào với dây dẫn và phản ứng tức thời của nó với sự thay đổi nhiệt độ dẫn đến tỷ lệ sai số ít hơn khi thay đổi nhiệt độ trong một phạm vi rộng.
Protection tube type thermocouple is constructed with the insulator which insulates the element wire, and with the protection tube which protects the insulator. To install this thermocouple on the process pipe or on the container, it normally attaches to a connector, a flange, or a compression fitting on the protection tube. It can be manufactured as it is required for its use. As its special features, it does not have any resistance issues with a lead wire, and its immediate response to a temperature change leads to a less error rate of temperature change in a broad range.
Available in:
-        Metallic  type R110 series (R111, R112)

-        Explosion proof Metallic  type : R960 series_R961, R962, R963, R964

13.   Intrinsic safety and increased safety type thermocouple and resistance temperature detector

Dòng ETR10 là sản phẩm loại chống cháy nổ được thiết kế để sử dụng trong khu vực nguy hiểm tới hạn (Ex e = Zone 1, Ex ia = Zone 0) bằng cách đạt được chứng chỉ IECEx và ATEX ..
Measuring the temperature in the area where combustible gas, particles and flammable liquid exist can be a very dangerous task. The electrical energy of measuring instrument is lower than electric motor, however, the malfunction of the instrument or the accident can cause to start the explosion. Therefore, ETR10 series is explosion proof type product which is designed to be used in a critical danger zone (Ex e=Zone 1, Ex ia=Zone 0) by acquiring IECEx and ATEX certification.
Available in:
-        R950 (ETR10 series)_R951, R952, R953, R954, R955, R956, R957, R958, R95A, R95B, R95C, R95D
-        R940 series (ETR series)_R941, R942, R943, R944

14.   Explosion proof Multi point thermocouple and resistance temperature detector

Đầu dò nhiệt độ điện trở và đầu dò nhiệt độ đa điểm – chống cháy nổ

Dòng R930  là dòng cảm biến nhiệt độ được thiết kế để sử dụng trong trường hợp người dùng muốn đo nhiệt độ phân bố của lò phản ứng hoặc thùng chứa.
R930 có thể đo nhiệt độ phân bố theo chiều ngang và cũng có thể đo nhiệt độ ở từng độ sâu của thùng chứa hoặc lò phản ứng.
R930được thiết kế để xem xét kích thước của vòi phun, không gian lắp đặt và yêu cầu cũng như sự thuận tiện của việc sửa chữa và thay thế.
Wise Control Inc. có thể sản xuất bất kỳ loại cảm biến nhiệt độ đa điểm nào và theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể sử dụng vật liệu được yêu cầu của ống bảo vệ, vật liệu của vỏ bọc, kích thước, điểm đo và phương pháp gắn senor. Đặc biệt, chúng tôi có thể cung cấp các cảm biến nhiệt độ không có ống bảo vệ trong đường dây áp suất cao bằng cách sử dụng các biện pháp an toàn của riêng chúng tôi. Cảm biến nhiệt độ cho hộp nối để kết nối thiết bị đầu cuối có thể được sản xuất theo kiểu chống cháy nổ.
This type of detector is designed to be used in a situation where the user wants to measure the distributed temperature of a reactor or a container. It can measure horizontally distributed temperature and also can measure the temperature in each depth of the container or the reactor. It is also designed to consider the size of nozzle, installation space and requirement, and convenience of repairing and replacing. Wise Control  Inc.  can manufacture any types of multi point temperature sensors, and upon request of the customer, we can employ the requested material of protection tube, the material of sheath, size, measuring points, and the method of  attaching the senor. Espscially, we can provide the temperature sensors without protection tube in a high pressure line by employing our own safety measures. The temperature sensors for junction box to connect the terminal can be manufactured in explosion proof type.
Available in:
-        R930 series (RC series)__R931, R932, R933, R934

15.   Explosion proof type Sheathed thermocouple and resistance temperature detector with spring load

Đầu dò nhiệt độ điện trở và đầu dò nhiệt độ có vỏ bọc kèm lò xo– chống cháy nổ

Dòng R921,R922  với vỏ bọc kèm Tải trọng lò xo sẽ  hấp thụ tác động lên vỏ bọc và bảo vệ vỏ bọc khỏi rung động. và hư hỏng
Generally, sheathed type temperature sensors are used with thermowell. To maximize the heat-transfer between sheath junction and thermowell, the sheath must be inserted as close as possible to the bottom of the well. However, it is not always possible to determine the actual distance between the end tip of the sheath and the bottom of the thermowell. Furthemore, heat expansion can damage the sheath which is located inside the thermowell. To prevent this uncertainty and the damage to the sheath, RS series employ the spring load type sheath. This spring load absorbs the impact to the sheath, and protects the sheath from the vibration. Moreover, it is designed to be used in an explosive area.
Available in:
-        R921,R922 (RS series)

16.   Head mounting type temperature transmitter (RTD only)


Bộ truyền tín hiệu nhiệt độ R912  khuyến nghị sử dụng trong trường hợp áp dụng tín hiệu RTD để truyền đi một khoảng cách xa hoặc để bảo vệ chống lại nhiễu điện trường nặng. Các bộ phát chuyển đổi đầu vào RTD thành tín hiệu tương tự cho giao diện trực tiếp với các chỉ báo, bộ ghi, bộ điều khiển, hệ thống PLC, DCS và chúng có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng trong điều khiển quá trình, máy móc tự động và thiết kế hệ thống thủy lực hoặc khí nén.
These transmitters are recommended be used in the situation where the application of RTD signals to carry to a long distance or to guard against the heavy electrical field noise. The transmitters convert RTD inputs to an analog signal for a direct interface with indicators, recorders, controllers, PLC, DCS systems, and these can be used for a wide range of applications in process control, automatic machinery and hydraulic or pneumatic system design.
Available in:
-        R912 (with T990)

17.   Head mounting type multi temperature transmitter_R911 (with T900)

T900 series temperature transmitters are designed to fit into a standard molded terminal heads used on RTD and thermocouple assemblies to provide a 4-20 mA transmission signals. It is a cost effective solution for all temperature measuring process. It is accurate, durable and reliable. Numerous configurations for measurement in many deferent mediums are offered. Generally the transmitter produces a linear 4-20 mA output carried on a two-wire system. The transmitter is supplied factory calibrated, but also has zero and span potentiometers for a field adjustment.
Available in:
-        R911 (with T900)

18.   Coil End Temperature Detector and Bearing Temperature Sensor

http://www.wisecontrol.com/home/info/1021

Coil End Temperature Detector has its element covered in heat-resistance contraction tube and liquid silicone inside, which is engineered for fast response time and strong resistance to vibration. It is usually installed on motors or end part of generator stator. Bearing temperature sensor feature a sensing tip constructed of stainless steel. The bearing temperature sensor design also focuses the temperature sensitive portion of the sensor near the tip of the probe, providing improved accuracy in thermowells, bearings and other installations.
Available in:
-        R840 series_R841, R842, R843, R844, R845, R846, R847, R848

19.   Stator winding RTD_R830 series

The purpose of the stator winding RTD is to mainly detect and prevent overheating of motors. It is inserted in between a stator and a slot to measure a temperature. Stator winding RTD uses the phenomenon of changing electric resistance to measure a temperature. Since it has high stability and sensitivity, it is used to measure a temperature precisely. Also, it is made of a nonmetallic material, and therefore it has a structure of protecting element. It is designed to get flexibility and endure vibration and high pressure.
Available in:
-        General type R830 series_R831, R832, R833, R834, R835, R836, R837, R838
-        Intrinsic safety type R820 series_R821, R822, R823, R824, R825, R826, R827, R828
-        Increased safety type R810 series_R811, R812, R813, R814, R815, R816, R817, R818

Switch/ Recorder Wise control

20.   Explosion proof type temperature switch_T990

http://www.wisecontrol.com/home/info/946

This temperature switch is installed with a micro contact, and it is suitable for measuring the temperature of corrosive fluid. Dead band is fixed.
Available in:
-        indicating type _T990 Series , T931 (Case compensation system SAMA class ⅢB) T932 (Full compensation system SAMA class ⅢA)

-        Non – indicator  type  T953 (953 series)
-        Weatherproof  type   T941, T942 Series

21.   Temperature recorder (Case compensation system)_T930

http://www.wisecontrol.com/home/info/942

This recorder provides a single pen and 200 mm circular chart recorder with the function of measurement and recording. It is suitable for hazardous environment such as gas or chemical process.
-        Available in:
T930 Series

FLOW MEASUREMENT

22.   Wedge meter_F770

http://www.wisecontrol.com/home/info/1232

The flow element consists of a body and wedge flow restriction. This restriction creates a differential pressure in proportion to the square of the volumetric flow rate. The wedge restriction has no critical surface dimensions, or sharp edges, that will affect measurement accuracy as the result of normally expected wear.
-        F770

23.   Averaging pitot tube_F760

http://www.wisecontrol.com/home/info/1231

Averaging pitot tube is an energy saving device used to measuring the flow of liquids, gases and steam in pipes, stacks and rectangular ducts. It provides high, long term stability with low permanent pressure loss. Examples of their applications are precise volumetic flow measurement in batch processes, continuous measurement of liquid ingredients in the process industry, fuel, air, steam and gases as primary energy source as well as in control functions requiring a high degree of stability and repeatability.
Advantages
■ Unique profile shape enables high flow rate turn down
■ Dual averaging for better accuracy
■ Short upstream and downstream straight pipe lengths
■ Long term accuracy unaffected by wear
-        F760

24.   Venturi cone_F750

http://www.wisecontrol.com/home/info/1230

Venturi cone is an innovative flowmeter which offers the ability to measure a differential pressure and a flow rate. Venturi cone offers better accuracy, variety of ranges, flexible installation, and requires less maintenance. The key benefit of venturi cone is the unique design, the ability to provide a repeatable accuracy up to 0.5 % of rate under the most harsh flow conditions. Furthermore, it offers a wide range of reynolds numbers. Venturi cone offers an exceptional sizing flexibility, such as diameter ½ ~ 120". Venturi cone assures a casting performance, with no moving parts to be replaced. Additionally, the contoured shape of the cone directs the flow without impacting the abrupt surface.
-        F750

25.   Venturi tube_F700

http://www.wisecontrol.com/home/info/1229

The venturi tube is characterized by its tapered inlet and diverging outlet. This design greatly reduces head loss to the system when compared to an orifice plate, in fact, the venturi can handle 25 ~ 50 % more flow, than an orifice for comparable larger line size and lower head loss. The venturi is well suited for dirty fluids. There are no places for dirt to build up in the tube. Traditionally, the venturi tube has been used on low pressure gas flow, water and waste applications. Venturi tubes are generally constructed with the system of pressure taps which project radially into the pipe and feed into a common camber known as a piazometer ring. This multiple tap arrangement provides an average pressure reading over the entire circumference of the element. As a result, the need for a long pipe runs is eliminated. A general rule is that a venturi tube requires only half the upstream and downstream runs of an orifice plate. The discharge coefficient of the venturi is constant and predictable to ±1 % for pipe reynolds numbers greater than 100,000. Venturi elements are not as reliable at lower reynolds numbers (Figure 10). The venturi tube is a relatively high cost device. However, low pumping costs and reduced piping requirements can make it cost effective.
-        F700

26.   Flow nozzle_F600

http://www.wisecontrol.com/home/info/1228

The flow nozzles, more costly than other orifice due to their structure, are suited for determining the flow rates of fluids flowing at high temperature and high pressure. Under the same measuring conditions, a flow nozzle has a higher mechanical strength, can permit the flow of more than 60 percent great volume of a fluid, and can measure the flow rates of fluids containing solid particles less disturbed than an orifice having the same bore. Thus, they are suited, in addition, for high speed flowing fluids. We can supply not only single flow nozzles, but also flow nozzles having welded short pipes on both their upstream and downstream sides.
-        F600

27.   Integral flow orifice assembly_F510

http://www.wisecontrol.com/home/info/1227

Integral orifice primary element utilizes a self centering orifice plate design to eliminate installation error. Enables highly accurate flow measurement in small line sizes. Available with a variety of process connections. Available in ½" to 1½" (15 ~ 40 mm) line sizes.
Principle              
● Improves accuracy and repeatability
● Self-centering plate design eliminates installation errors that are magnified in small line sizes
● Precision honed pipe sections allow accuracy of up to ±0.75% of flow rate
● Installation flexibility with numerous process connections
F510

28.   Restriction orifice plate

http://www.wisecontrol.com/home/info/1225

Restriction orifice plates are widely used for many applications within the industry. Although the design is very similar to an orifice plate, the function is different. Restriction plates are used to suit a number of different purposes including.
● Reduction in line pressure
● Control flow rates by restricting flow, regardless of downstream conditions 
-        F400 series_F400, F410, F420, F430

29.   Ultrasonic liquid flow meter Clamp-on type - U100 series

WISE aquasonic U100 series clamp-on ultrasonic transit time flow meters are highly accurate, compact and economic flow measurement instruments.These are used for all pipes and fluids that can be penetrated by ultrasonic wave.WISE aquasonic measuring method is non-intrusive withno moving parts so it has no pressure drop and energy loss. 
Advantage:
·        1 % accuracy clamp-on liquid flowmeter for industrial   applications
·        Easy and quick installation
·        Temperature compensation
·        Wide turn-down ratio over 100:1
·        No flow-stop for Zero-calibration
·        Versatile external input / output interfaces
·        One time calibration
·        Minimal maintenance

30.   Electromagnetic Flowmeters Separated Type F951

http://www.wisecontrol.com/home/info/3325

The electromagnetic flowmeter can be used to accurately measure the flowrate of liquids, paper pulp, slurry and mineral slurry which has an electrical conductivity greater than 10 µs/cm.
F951 is a flow measurement system consists of a flowmeter primary and remote mounted converter.
Applications
• Facilities in water supply, sewerage, agricultural water,   industrial water and waste water
• Petrochemical, alkali salt, chemicals and coolant process.
• Circulating water like cement sludge, coal sludge
• Spoke water, waste water, coolant in pulp, paper mill
• Coolant, seawater circulating, in ship building factories

31.   Electromagnetic Flowmeters Combined type F950

http://www.wisecontrol.com/home/info/3324

The Electromagnetic Flowmeter can be used to accurately measure the flowrate of liquids, paper pulp, slurry and mineral slurry which has an electrical conductivity greater than 10 µs/cm.
F950 is a flow measurement system in a compact design which integrates the primary and signal converter.
Applications
• Facilities in water supply, sewerage, agricultural water, industrial water and waste water
• Petrochemical, alkali salt, chemicals and coolant process.
• Circulating water like cement sludge, coal sludge
• Spoke water, waste water, coolant in pulp, paper mill
• Coolant, seawater circulating, in ship building factories

32.   Glass tube flowmeter

The rotameter’s operation is based on the variable area principle : Fluid raises a float in a tapered tube, increasing the area for passage of the fluid. The height of the float is directly proportional to the flow rate.
Available in:
-        flange connection _F801
-        screw connection_F802
-        plastic end fittings_F803 , F804, F806 - for applications where metal wetted parts cannot be tolerated, such as with deionized water or corrosives
-        Teflon lined rotameters _ F805 - for the service of corrosion resistance.
-        Without guide rod_ F807 - for the application for low flow rate.
-        With small dimension _F808 - to be used where the installation space is limited.
-        With protection cover _ F809
-        With flow control valve_ F810 - to operate on/off valve or activate alarm.
-        Sanitary type _F811 - for sanitary applications in food, beverage and pharmaceuticals.
-        Large size _ F812

33.   Turbine flowmeter FN901

It offers a high accuracy and repeatable measurement under the most demanding conditions of oil and gas custody transfer applications. High accurate measurement is achieved by using a bladed rotor that turns at a speed proportional to rate of flow. The rotation of the rotor is sensed by electrical pickoffs mounted on the meter body, generating a pulsing voltage. The total number of pulses collected over a period of time represents the metered volume. 

34.   Turbine flowmeter FN901
It is 2 wire turbine flow transmitter specially used for various industrial application and operated by battery with life time, 3 ~ 4 years. The flowing media engages a vaned rotor causing it to rotate at an angular velocity proportional to flow rate.

35.   Metal tube flowmeter  FN821

http://www.wisecontrol.com/home/info/1311

Metal tube rotameter is basically a variable area flow meter. The differential pressure across the annulus area is constant and the flowrate is measured as a function of the position of annulus area created by float position. The position of the float is sensed by a magnet and indicated on the dial in terms of flowrate.

36.   Orifice flowmeter_F820

It has an orifice at the inlet. A flow rate can be obtained by measuring a bypass flow rate produced by differential pressure generated before and behind an orifice plate.
Available in: 
-        FN820 

37.   Metal tube flowmeter

Available in:
-        with teflon lining_F822 - excellent corrosion resistance by teflon lining in inner section.
-        F823 , F824, F825, F826 Series - for the measurement in a high temperature and pressure depending on the flow rate.
-        F827 Series - with cooling pin is another design to protect it from a high temperature application as it loses magnetism on high temperature fluid (300 °C).
-        F828 Series - Explosion proof type for hazardous area
      

38.   Flow switch and sight flowmeter_F850

http://www.wisecontrol.com/home/info/1319

It is flapper type sight glass and available for measuring flow rate through the both sides. It is suitable for direct visual inspection of liquid.

Copyright 2014 Khohangtudonghoavn. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay