Noeding Vietnam - tiên phong công nghệ đo lường từ Đức

http://www.noeding-messtechnik.de/3-1-Profile.html

Công ty Nöding Messtechnik được thành lập vào năm 1958 chuyên về công nghệ đo lường . Ban đầu tập trung vào việc bán các thiết bị đo tốc độ và đồng hồ đo áp suất, sau đó là sự phát triển và sản xuất các thiết bị đo và điều khiển nhiệt độ riêng, bộ chuyển đổi đo lường và bộ khuếch đại cách ly.
Với nhu cầu ngày càng tăng về các thiết bị đo áp suất điện tử cùng với việc chuyên môn hóa các thiết bị truyền áp suất chúng tôi đẩy mạnh năng suất nhằm cung ứng tốt cho thị trường.
1.     Máy đo áp suất: Máy phát áp suất được thiết kế để đo áp suất tuyệt đối và đo áp suất của khí, hơi và chất lỏng.
Với các dòng sản phẩm: P10, P12, P20, P21, P121, P131, P126, P136, P115, P940, P120, P130, P132
2.     Đầu dò: Máy đo mức P133 / P135 là một cảm biến áp suất thủy tĩnh để đo mức chất lỏng. Các phiên bản có nhiệt kế điện trở Pt 100 có thể phát hiện nhiệt độ cùng một lúc. Với các dòng sản phẩm: P133, P135, P135K, P137, P139, P142
3.     Công tắc áp suất: Công tắc áp suất điện tử được thiết kế để đo áp suất tuyệt đối và đo áp suất của khí, hơi và chất lỏng.
Với các dòng sản phẩm: PR 10, PR 20
4.     Áp kế kỹ thuật số: Áp kế tiếp xúc kỹ thuật số được thiết kế để đo áp suất tuyệt đối và đo áp suất của khí, hơi và chất lỏng.
Với các dòng sản phẩm: PM 82, PM 82-3, PM 82-4, PTM 82, PM 63, PDM 80-1
5.     Máy đo độ chênh lệch áp suất: Máy phát áp suất được thiết kế để đo áp suất tuyệt đối và đo áp suất của khí, hơi và chất lỏng.
Với các dòng sản phẩm: PD 40, PD 41, PD 81, PDM 80-2
6.     Công tắc mức: FM 1, FS 1 / ERK 1.4
7.     Máy phát nhiệt độ: EMW 63.4
8.     Màn hình nhiệt độ: Adult 72,4
9.     Nhiệt kế kỹ thuật số: Máy đo áp suất tiếp xúc kỹ thuật số được thiết kế để đo áp suất tuyệt đối và đo áp suất của khí, hơi và chất lỏng.
Với các dòng sản phẩm: PTM 82, TM 63
10.  Bộ khuếch đại cách ly: ET / ETS 31, ET 32
11.  Chỉ báo kỹ thuật số: DA4, DA 9648, DT 9648The company Nöding Messtechnik was founded in 1958. Initially focused on the sale of speed measuring devices and pressure gauges, the development and production of own temperature measuring and control devices, measuring transducers and isolating amplifiers followed.
With the increasing demand for electronic pressure measuring devices, specialization in pressure transmitters took place in recent years, which today are manufactured in large series.

1.     Pressure transmitter: The pressure transmitter is designed for measuring absolute and gauge pressure of gases, vapours and liquids.
Available in series : P10, P12, P 20, P 21, P121, P131, P126, P136, P115, P 940, P120, P130, P132
2.     Immersion Probes: The level transmitter P133 / P135 is a hydrostatic pressure sensor for measuring the level of liquids. Versions with a Pt 100 resistance thermometer can detect temperature at the same time.
Available in series: P133, P135, P135K, P137, P139, P142
3.     Pressure switch: The electronic pressure switch is designed for measuring absolute and gauge pressure of gases, vapours and liquids.
Available in series  PR10, PR20
4.     Digital monometer: The digital contact pressure gauge is designed for measuring absolute and gauge pressure of gases, vapours and liquids.
Available in series: PM82, PM 82-3, PM 82-4, PTM 82, PM 63, PDM 80-1
5.     Differential pressure transmitter: The pressure transmitter is designed for measuring absolute and gauge pressure of gases, vapours and liquids.
Available in series: PD40, PD41, PD81, PDM80-2
6.     Level switch: FM 1, FS 1 / ERK 1.4
7.     Temperature transmitter: EMW 63.4
8.     Temperature monitor: Adult 72.4
9.     Digital thermometer: The digital contact pressure gauge is designed for measuring absolute and gauge pressure of gases, vapours and liquids.
Available in series: PTM 82,TM 63
10.  Isolation amplifier: ET / ETS 31, ET 32
11.  Digital indicator: DA4, DA 9648, DT 9648

Copyright 2014 Khohangtudonghoavn. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay