[giaban][/giaban]

[hinhanh]


[/hinhanh] [tomtat]
Để thực hiện hiệu chuẩn lực kế thành công, cần có một quả cân chính xác đủ nặng để tác dụng một mô-men xoắn bằng hoặc gần với định mức toàn thang đo của động lực kế. Magtrol cung cấp quả cân chính xác (Dòng WT) và thước hiệu chuẩn (Dòng CB) tương ứng cho từng loại Động lực kế.
[/tomtat]

[kythuat]
1. Chuẩn bị hiệu chuẩn
Trước khi bắt đầu quy trình hiệu chuẩn, phải kiểm tra các mục sau.
• Đảm bảo tất cả thiết bị được đặt đúng điện áp đầu vào của đường dây điện như được chỉ định trong đơn đặt hàng ban đầu.
• Đảm bảo nối đất chính xác cho thiết bị.
• Để biết hướng dẫn và chi tiết vận hành về cách đặt dòng điện vòng hở, hãy tham khảo sổ tay hướng dẫn sử dụng nguồn điện của bạn.
• Bật bộ điều khiển hoặc màn hình hiển thị và nguồn điện và để 20 phút khởi động, lâu hơn nếu thiết bị ở dưới nhiệt độ phòng
2. Thực hiện hiệu chuẩn
Lưu ý: Không treo quả cân trước khi thực hiện bước 4.
 Bước 1: Đặt thước hiệu chuẩn lên trục lực kế, đưa trục qua tâm lỗ của thước. Cố định bằng cách siết chặt các vít kẹp. Như hình sau:

Lưu ý: Nếu trục có mặt phẳng, hãy đảm bảo rằng mặt phẳng hướng xuống dưới và siết chặt (các) vít kẹp chỉ vào mặt phẳng.

Bước 2: Tăng toàn bộ dòng điện vào phanh lực kế.

Bước 3: Lúc thước ngang hoàn toàn, hãy sử dụng tuốc nơ vít đầu dẹt để điều chỉnh nút ZERO (nằm ở  phía sau lực kế) sao cho số đọc mô-men xoắn trên analyzer bằng 0 ± 1, sao cho mô-men xoắn về nhỏ nhất của lực kế.

Bước 4: Treo quả cân vào thước theo chiều kim đồng hồ (phải) và cân bằng thước hiệu chuẩn.
Lưu ý: Để treo quả cân, Magtrol khuyên bạn chỉ nên sử dụng dây nhẹ nhưng bền.

Bước 5: Điều chỉnh nút CW phía sau lực kế sao cho số đọc mô-men xoắn bằng trọng lượng nhân với khoảng cách
Lưu ý: Nếu sử dụng thước hiệu chuẩn Magtrol CB kết hợp với Quả cân hiệu chuẩn WT, chỉ cần hiệu chỉnh theo mô men xoắn toàn thang được liệt kê trong bảng ở Phần 6.1 – Dầm và quả cân hiệu chuẩn

Bước 6: Chuyển quả cân sang chốt ngược chiều kim đồng hồ (trái) và cân bằng lực kế.

Bước 7: Điều chỉnh nút Hiệu chuẩn CCW sao cho số đọc mô-men xoắn bằng trọng lượng nhân với khoảng cách. Xem Lưu ý ở bước # 5.

Bước 8: Lấy quả cân ra khỏi thước hiệu chuẩn.

Bước 9: Giảm dòng điện về 0 trong khi điều chỉnh hiệu chuẩn CW/CCW (vặn lên và xuống). Điều này sẽ đảm bảo rằng rôto không bị từ hóa ở một vị trí cụ thể (trở thành “bánh răng”), do đó ngăn trục quay tự do. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Phần 4.1.8 – Cogging.

Bước 10. Tháo thước hiệu chuẩn.

Lực kế đã được hiệu chuẩn và sẵn sàng để sử dụng.

English below

1. CALIBRATION PREPARATION
Before beginning the calibration procedure, the following items must be checked.
• Be sure all equipment is set for the correct power-line input voltage as specified on the original order.
• Ensure correct earth grounds on equipment.
• For instructions and operational details on how to set an open loop current, refer to your power supply manual.
• Turn on the controller or readout and power supply and allow 20 minutes for warm-up, longer if the equipment is below room temperature.

2. CALIBRATION PROCEDURE 
The calibration procedure is as follows: 
Note: Do not hang the weight until instructed to do so in step 4
Step 1. Place the calibration beam onto the dynamometer shaft, inserting the shaft through the center hole of the beam. Secure by tightening the clamping screws. See Figure 6–2. 
Note: If the shaft has a flat, make sure that the flat is facing down and tighten the clamping screw(s) against the flat only. 

Step 2. Apply full current to the dynamometer brake. 

Step 3. With the beam perfectly horizontal, use a flathead screwdriver to adjust the ZERO trim pot (located on the rear panel) so that the torque reading is zero ± 1 least significant dynamometer torque digit.

Step 4. Hang the weight from the clockwise (right) pin and level the calibration beam. 
Note: To hang bottleneck weights, Magtrol recommends using only lightweight (but strong) line. Simply fashion a loop and attach it to the weight.

Step 5. Adjust the CW Calibration trim pot so that the torque reading equals the weight times the distance. 
Note: If using Magtrol CB Calibration Beams in conjunction with WT Calibration Weights, simply calibrate to the full scale torque listed in the table in Section 6.1 – Calibration Beams and Weights.
Step 6. Transfer the weight to the counterclockwise (left) pin and level the dynamometer. 

Step 7. Adjust the CCW Calibration trim pot so that the torque reading equals the weight times the distance. See Note in step #5. 

Step 8. Remove the weight from the calibration beam.

Step 9. Reduce the current to zero while pumping the calibration beam CW/CCW (moving it up and down). This will ensure that the rotor does not remain magnetized in one specific location (becoming “cogged”), thus preventing the shaft from rotating freely. For more information, refer to Section 4.1.8 – Cogging. 

Step 10. Remove the calibration beam. 

The dynamometer is calibrated and ready for motor testing.

[/kythuat]

[mota]
Catalogue
[/mota]

Copyright 2014 Khohangtudonghoavn. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay