[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]
[/hinhanh] [tomtat] Giá: Liên hệ
Xuất xứ: Czech
Bảo hành: 12 tháng
[/tomtat]

[kythuat]

Công ty Pitesco là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như mọi lĩnh vực. 
Liên hệ cho chúng tôi theo số 0972 064 954  | 0914 237 179  để  thông tin mà Quý khách CẦN.  
- Mr Mai Nghĩa -
< Sales  Engineer>
Email : nghia.pitesco@gmail.com 
Yahoo :  nghia.pitesco
Skype :   nghia.pitesco
web: pitesvietnam.com
ULTRASONIC LEVEL METERS
http://www.elis.cz/images/stories/flow/levelis_novy.jpg
LEVELIS LU-55
[1]   continuously monitor level height of liquid media,
sludge or suspensations in both open and closed tanks and channels
[1]   measurement range 0.25 to 20m
[1]   wave radiation angle 10° to 15°
[1]   power source 12 to 30V DC
[1]   output 4 to 20mA
[1]   protection class IP65/ IP67
[1]   accuracy of measurement
   0,2 % (LU - 55N - 20, LU - 55N - 10, LU - 55N - 6)
   0.3% (LU - 55N - 2)
Local display unit LEVELIS LLU-400 http://www.elis.cz/images/stories/flow/LU_55_06_a_LLU.jpg
LEVELIS LLU-400
[1]   visulize physical quantities such as fluid level or flow rate
[1]   4-digit unit
[1]   powered from current loop 4 to 20mA
[1]   fitted under connector head (DIN 43650)
[1]   protection class IP 65

Programmable display unit LEVELIS LPU-420-W
LEVELIS LPU-420-W
[1]   visulize physical quantities such as fluid level or flow rate
[1]   4-digit LED display
[1]   input signal 0/ 4 to 20mA
[1]   2 or 4 relay outputs
[1]   operator-panel or wall mountin
[1]   RS 485/ Modbus communication interface
Programmable display unit LEVELIS LPU-420-W
LEVELIS LPU-4XX-P
[1]   visulize physical quantities such as fluid level or flow rate
[1]   4-digit LED display
[1]   input signal 0/ 4 to 20mA
[1]   2 or 4 relay outputs
[1]   operator-panel mounting
[1]   RS 485/ Modbus communication interface

INDUCTION FLOW METERS
Induction flow meters FLONET FN20XX.1
FLONET FN20XX.1
[1]   flow-rate and volume measurements electrically conductive liquids
[1]   dimensions DN 6 to DN 1200
[1]   maximum pressure PN 40
[1]   maximum temperature of measured medium 150°C
[1]   measurement accuracy ±0.2%
[1]   communication RS 485, electrical outputs
induction flow meters FLONET FF10XX.1
FLONET FF10XX.1
[1]   flow-rate and volume measurements electrically conductive liquids
for food industry
[1]   dimensions DN 10 to DN 100
[1]   maximum pressure PN 10
[1]   maximum temperature of measured medium 150°C
[1]   accuracy of measurement ±0.5%
[1]   communication RS 485, RS 232, electrical outputs
Induction floweter FLONET FH10XX
FLONET FH10XX
[1]   flow-rate and volume measurements electrically conductive liquids
[1]   dimensions DN 6 to DN 1200
[1]   maximum pressure PN 40
[1]   maximum temperature of measured medium 150°C
[1]   measurement accuracy ±0.5%
[1]   communication Hart, electrical outputs
Induction flow meters FLONET FS10XX
FLONET FS10XX
[1]   flow-rate and volume measurements electrically conductive abrasive
liquids and mixtures
[1]   dimensions DN 100 to DN 200 – wafer
[1]   dimensions DN250 to DN 450 – flanges
[1]   pressure PN 10 and PN 16
[1]   maximum temperature of measured medium 150°C
[1]   accuracy of measurement ±0.5%
[1]   communication Hart, Foundation Field Bus, electrical outputs
BATTERY POWERED ULTRASONIC FLOW METERS
ultrasonic flow meter FL 5034: Solution for water leaks detection
FLOMIC FL503X and FLOMIC FL505X
[1]   flow-rate, consumption and pressure measurement of liquids
[1]   one and dual beam version
[1]   dimensions DN 32 to DN 300
[1]   pressure PN 16, PN 40
[1]   flow-rate sampling period 1s
[1]   temperature range of liquids up to 50°C
[1]   storage of measured dates
[1]   communication USB, RS 232, GSM, electrical outputs
[1]   compact or remote version, protection class IP68
Ultrasonic flow meters FLOMIC FL3085 for big dimensions
FLOMIC FL3085
[1]   flow-rate and consumption measurement in water supply networks
of big dimensions
[1]   one beam version
[1]   DN 200 to DN 1200
[1]   maximum pressure PN 40
[1]   maximum temperature of measured water 150°C
[1]   accuracy of measurement ±1%
[1]   storage of measured dates
[1]   communication M-Bus, GSM, optical interface, electrical outputs
Ultrasonic flow meters FLOMIC FL3005 for direct assembly in the piping
FLOMIC FL3005
[1]   flow-rate and consumption measurement in water supply networks
of big dimensions with direct assembly
[1]   DN 200 to DN 2000
[1]   maximum pressure PN 40
[1]   maximum temperature of measured water 150°C
[1]   accuracy of measurement ±2% by theoretical calibration
[1]   storage of measured dates
[1]   communication M-Bus, GSM, optical interface, electrical outputs
BATTERY POWERED ULTRASONIC WATER METERS
FLOMIC fl 5024 ultrasonic watermeter battery powered
FLOMIC FL502X and FLOMIC FL504X
[1]   flow-rate, consumption and pressure measurement
in water supply networks, detection of water leakages
[1]   one and dual beam version
[1]   dimensions DN 32 to DN 200
[1]   pressure PN 16
[1]   flow-rate sampling period 1s
[1]   storage of measured dates
[1]   communication USB, RS 232, GSM, electrical outputs
Ultrasonic flow meters SONOELIS SE404X
SONOELIS SE404X and SONOELIS SE406X
[1]   flow-rate and volume measurements electrically conductive
and non-conductive liquids
[1]   one and dual beam version
[1]   dimensions DN 32 to DN 300
[1]   maximum pressure PN 40
[1]   maximum temperature of measured medium 150°C
[1]   measurement accuracy ±0.5%
[1]   communication RS 485, electrical outputs
ULTRASONIC FLOW METERS
Ultrasonic flow meters SONOELIS SE401X
SONOELIS SE4015 and SONOELIS SE4025
[1]   flow-rate and consumption measurement of water of big dimensio
[1]   dimensions DN 200 to DN 1200
[1]   maximum pressure PN 40
[1]   maximum temperature of measured water 150°C
[1]   accuracy of measurement ±1% one beam
    ±0.5% dual beam
[1]   communication RS 485, electrical outputs
Ultrasonic flow meters SONOELIS SE804X for direct assembly in the piping
SONOELIS SE804X and SONOELIS SE806X
[1]   flow-rate and consumption measurement of water
of big dimensions with direct assembly
[1]   one and dual beam version
[1]   dimensions DN 200 to DN 1200
[1]   maximum pressure PN 40
[1]   maximum temperature of measured medium 150°C
[1]   measurement accuracy ±2% one beam
    ±1% dual beam
[1]   communication RS 485, electrical outputs
Ultrasonic flow meters SONOELIS SE401X
SONOELIS SE4015T
[1]   flow-rate, consumption measurement of liquids
for high pressure in piping
[1]   dimensions DN 80 to DN 200
[1]   maximum pressure PN 240
[1]   one beam version
[1]   maximum temperature of measured medium 150°C
[1]   measurement accuracy ±1% for velocity of liquid v > 1m/s
[1]   communication RS 485, electrical outputs

[/kythuat]

[mota]
Catalogue
[/mota]

Copyright 2014 Pites. Design by NghiaMai