[giaban]Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]  [/hinhanh] [tomtat] Giá: Liên hệ
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 tháng
[/tomtat]

[kythuat]
Liên hệ cho chúng tôi theo số 0972 064 954 | 0914 237 179 để  thông tin mà Quý khách CẦN.  
- Mr Mai Nghĩa -

< Sales  Engineer>
Email : 
nghia.pitesco@gmail.com 
Yahoo :  nghia.pitesco
Skype :   
nghia.pitesco
web: pitesvietnam.com
Jazz Series Micro-PLC/HMI
Micro-PLC/HMI
JZ20-R10 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
JZ20-R16 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
JZ20-R31 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
JZ10-11-T10 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
JZ10-11-T17 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
JZ10-11-T40 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
JZ10-11-UN20 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
JZ10-11-UA24 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
JZ10-11-PT15 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
Jazz Add-on Modules and accessories Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
JZ-PRG Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
JZ-RS4 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
MJ20-ET1  Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
MJ20-MEM1 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
MJ20-JZ-SL1 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
USB2-CAB200 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
M91 Series PLC/HM (2-lines display) Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
M91-2-R1 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
M91-2-R2C Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
M91-2-R6C Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
M91-2-R34 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
M91-2-T1 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
M91-2-T38 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
M91-2-T2C Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
M91-2-UN2 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
M91-2-UA2 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
M91-2-RA22 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V120 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display)
V120-22-R1 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
V120-22-R2C Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
V120-22-R6C Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
V120-22-R34 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
V120-22-T1 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
V120-22-T38 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
V120-22-T2C Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
V120-22-UN2 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
V120-22-UA2 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
V120-22-RA22 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
V130 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display)
V130-33-TR20 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V130-33-TR6 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V130-33-R34 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V130-33-TR34 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V130-33-RA22 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V130-33-TRA22 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V130-33-T2 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V130-33-T38 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V130-33-TA24 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V130-33-B1 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V130-J-TR20 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V130-J-TR6 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V130-J-R34 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V130-J-TR34 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V130-J-RA22 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V130-J-TRA22 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V130-J-T2 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V130-J-T38 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V130-J-TA24 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V130-J-B1 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V350 Series PLC/Color Touchscreen HMI (3.5" display)
V350-35-TR20 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V350-35-TR6 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V350-35-R34 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V350-35-TR34 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V350-35-RA22 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V350-35-TRA22 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V350-35-T2 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V350-35-T38 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V350-35-TA24 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V350-S-TA24 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V350-35-B1 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V350-J-TR20 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V350-J-TR6 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V350-J-R34 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V350-J-TR34 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V350-J-RA22 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V350-J-TRA22 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V350-J-T2 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V350-J-T38 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V350-J-TA24 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V350-J-B1 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
Additional communication ports Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V100-17-RS4 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V100-17-RS4X Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V100-17-ET2 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V100-S-ET2 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V100-17-CAN Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V100-S-CAN Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V100-17-PB1 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
* Each V130 unit can be installed with 1 additional CANbus port, plus 1 of the following COM ports- Ethernet, RS232/485, or RS232/485 (isolated). Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V130-33-SL1 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V200 Series PLC/Graphic HMI
PLC and Graphic HMI Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V230-13-B20B Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V260-16-B20B Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V280-18-B20B Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V290-19-B20B Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V530-53-B20B Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V560-T25B Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V570-57-T20B Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V570-57-T34 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V1040-T20B Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V1210-T20BJ Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
Snap-in I/O modules Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V200-18-E1B Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V200-18-E2B Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V200-18-E3XB Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V200-18-E4XB Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V200-18-E5B Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V200-18-E6B Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V200-18-E62B Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V200-18-E46B Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
Additional communication ports Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V200-19-R4 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V200-19-ET1 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
V200-19-RS4-X Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
ExpPitescoion I/O modules
EX-A2X Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
EX-RC1 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
24VDC Digital modules Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
IO-DI8-TO8 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
IO-DI8-RO4 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
IO-DI8-RO8 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
IO-DI16 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
IO-RO8 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
IO-RO16 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
EX90-DI8-RO8 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
12VDC Digital modules Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
IO-DI8-TO8-L Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
IO-DI8-RO4-L Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
IO-DI8-RO8-L Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
IO-DI16-L Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
IO-RO8L Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
IO-RO16-L Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
12/24VDC Digital module Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
IO-TO16 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
110/220VAC Digital module Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
IO-DI8ACH Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
Analog & Temperature measurement modules Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
IO-AI4-AO2 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
IO-AO6X Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
IO-PT400 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
IO-PT4K Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
IO-ATC8 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
IO-AI8 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
Weight/strain measurement modules Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
IO-LC1 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
IO-LC3 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
24VDC XL expPitescoion module (digital+analog) Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
IO-D16A3-RO16 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
IO-D16A3-TO16 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
EX-D16A3-RO8 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
EX-D16A3-TO16 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
Accessories Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
GSM Accessories Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
GSM-KIT-14J Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
GSM-KIT-41J Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
MJ10-22-CS28 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
Power Supplies Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
PS-24-11A Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
Converters, Connectors & Cables Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
M90-19-R4 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
MJ10-22-CS35  Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
MJ10-22-CS65 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
MJ10-22-CS66 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
HE-IO34-100 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
HE1-CA100 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
ExpPitescoion adapter cables* Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
EXL-CAB050 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
EXL-CAB100 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
EXL-CAB200 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
EXL-CAB295 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
EXL-CAB400 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
EXL-CAB500 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
EXL-CAB600 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
EXL-CAB1000 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
EXL-CAB1200 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
EXL-CAB2000 Unitronics Vietnam | Pitesco Vietnam
Unistream
USP-104-B10 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
USP-070-B10 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
USC-P-B10 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
UID-0808R Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
UID-0808T Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
UIA-0402N Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
UID-0016R Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
UID-0016T Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
UID-1600 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
UID-0808THS Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
UAG-XK125 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
UAG-XKP125 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
UAC-01RS2 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
UAC-02RS2 Unitronics Vietnam | PitescoVietnam
[/kythuat]

[mota]
Catalogue
[/mota]

Copyright 2014 Khohangtudonghoavn. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay