[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Differential pressure sensor Micatrone Micaflex PFC ver 3, Cảm biến chênh áp, Micatrone Vietnam

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Temperature sensor Micatrone MG-3000-DK-250, Cảm biến nhiệt độ, Micatrone Vietnam

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Air filter Micatrone VM-5, Lọc khí, Micatrone Vietnam

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]


Transmitter Micatrone Micaflex PFTT ver 3, Bộ chuyển đổi lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, Micatrone Vietnam

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]


Flow measurement probe Micatrone MFS-SS, Đầu dò đo lưu lượng, Micatrone Vietnam

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Flow transmitter Micatrone Micaflex PU3, Bộ chuyển đổi lưu lượng, Micatrone Vietnam

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Programmable differential pressure sensor Micatrone Micaflex PFT ver 3, Micatrone Vietnam

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]


Micatrone flow measurement probe, Đầu dò đo lưu lượng Micatrone MFS, Micatrone Vietnam

Copyright 2014 Khohangtudonghoavn. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay