[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

HD67056-B2-250, Bộ chuyển đổi tín hiệu Modbus sang Bacnet , BACnet Ethernet / M-Bus - Converter, ADFweb Vietnam

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

HD67056-B2-80, Bộ chuyển đổi tín hiệu Modbus sang Bacnet , BACnet Ethernet / M-Bus - Converter, ADFweb Vietnam

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

HD67056-B2-40, Bộ chuyển đổi tín hiệu Modbus sang Bacnet , BACnet Ethernet / M-Bus - Converter, ADFweb Vietnam

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

HD67056-B2-20, Bộ chuyển đổi tín hiệu Modbus sang Bacnet , BACnet Ethernet / M-Bus - Converter, ADFweb Vietnam

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Power Supply ADFweb AC34012

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Converter ADFweb HD67029-B2-485-20

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Converter ADFweb HD67673–MSTP-A1

Copyright 2014 Khohangtudonghoavn. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay