[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

TR electronic Vietnam

[/hinhanh] [tomtat]
Xuất xứ: Germany
Bảo hành: 12 tháng 

TR-Electronic GmbH được thành lập năm 1983 tại Villingen-Schwenningen- Đức.
TR-Electronic phát triển, sản xuất và bán các cảm biến và thiết bị truyền động cho các ứng dụng công nghiệp, chủ yếu trong công nghệ tự động hóa. Để năng lực cá nhân được tập trung mạnh mẽ hơn, công ty được tổ chức thành các đơn vị kinh doanh.
• Các sản phẩm trong Bộ phận Kinh doanh Bộ mã hóa Quay có tính năng quét từ tính hoặc quang học được yêu cầu để phát hiện chuyển động góc của trục quay.
• Bộ mã hóa tuyến tính từ tính thu được vị trí của chuyển động thẳng - ví dụ như trong xi lanh thủy lực - mà không cần tiếp xúc.
• Bộ truyền động nhỏ gọn thông minh từ Drives Business Unit được sử dụng làm thiết bị truyền động hoặc trong phiên bản cao cấp, làm bộ điều khiển xử lý.
• Các mô-đun điều khiển và đo lường tùy chỉnh kết hợp với bí quyết đặc biệt trong quá trình ép và đột dập tạo thành chương trình hoàn chỉnh.
[/tomtat]

[kythuat]
Công ty Pitesco là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như mọi lĩnh vực.
Liên hệ cho chúng tôi theo số 0972 064 954 | 0914 237 179 để  thông tin mà Quý khách CẦN.
- Mr Mai Nghĩa -

< Sales  Engineer>
Email : nghia@pitesco.com 

Skype :   nghia.pitesco

1

CMV22 - A, <= 256 Rev.

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

2

CMV22 - A, <= 4096 Rev..

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

3

CMV22 - SSI

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

4

CMV22 - ASI

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

5

CDV36S - SSI

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

6

 CDV36M - SSI

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

7

CMV36S - SSI

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

8

CDF36S - SSI

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

9

CMF36S - SSI

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

10

CMF36S - SSI

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

11

CMV36M - ASI

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

12

 CMV36 - CO

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

13

 CMV36M - DQ

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

14

CMV36M - SSI

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

15

CMV36S - ASI

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

16

CMF36S - A

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

17

 CMF36S - ASI

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

18

 CEV36 - SSI

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

19

COV36 - SSI

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

20

CMS582 - PROFINET IO

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

21

 CMV582 - PROFINET IO

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

22

CEH802 - IBS

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

23

CMV582 - Analog

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

24

CMV582 - IO-Link

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

25

CMV582 - SSI

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

26

CMS582 - Analog

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

27

CMS582 - IO-Link

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

28

 CMS582 - SSI

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

29

CMV582 - PROFIBUS

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

30

CMV58 - A

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

31

CMV58 - SSI

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

32

CMS58 - A

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

33

 CMS58 - SSI

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

34

 CMV58 - CO

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

35

CMV58 - PB

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

36

CMS58 - CO

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

37

CMS58 - PB

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

38

 CMS582 - PROFINET IO

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

39

CMV582 - PROFINET IO

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

40

CDS58 - M

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

41

CDV58 - M

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

42

CEV58 - SSI

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

43

CDV58MM - SSI

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

44

 CDS58MM - SSI

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

45

CDV58MP - SSI + INC

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

46

CDS58MP - SSI + INC

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

47

CEH80 - SSI

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

48

AEH80 - PB

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

49

AEH80 - EPN

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

50

CEH802 - IBS

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

51

 CEH80 - PB

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

52

 CEH80 - EPN

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

53

COH80 - SSI

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

54

COH80 - PB

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

55

COH80 - ETC

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

56

 QDH80M - SSI / INK

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

57

CEH110 - EPN

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

58

CEH110 - SSI

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

59

COH110 - ETC

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

60

CEH1102 - EtherCAT

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

61

COH1102 - EtherCAT

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

62

CEH1102 - Analog

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

63

CEH110 - ETC

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

64

COH110 - PB

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

65

COH110 - SSI

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

66

COH110 - EPN

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

67

QDH81M - SSI / INK

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

68

QEH81 - PB / SSI

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

69

ADH130I

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

70

AEV58I:2 2…10000 Imp

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

71

AEV58 - SSI

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

72

AES58 - SSI

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

73

 AEV58 - EPN

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

74

AEV65 - A / SSI

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

75

ADV75M - SSI + FS

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

76

ADV75M - PB + FS

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

77

AEV115 - PB / SSI

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

78

CEV115 - PB / SSI

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

79

 ADV115 - PB/SSI+SSI/INK

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

80

CDV115MM - PB + FS

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

81

CDV115MM - EPN + FS

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

82

 CDV115 - PB/SSI+SSI/INK

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

83

CDV115MM - EPL + FS

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

84

 CDV11MM - ETC + FS

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

85

ADV115MM - PB + FS

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

86

ADV88M - EPL + FS

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

87

ADV88M - EPN + FS

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

88

CDV582M - EPN + FS3

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

89

CDV582MM - EPN + FS3

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

90

 CDV582M - EPN + FS2

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

91

 CDV582MM - EPN + FS2

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

92

CDH582M - EPN + FS3

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

93

CDH582MM - EPN + FS3

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

94

 CDH582M - EPN + FS2

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

95

CDH582MM - EPN + FS2

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

96

CDS582M - EPN + FS3

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

97

CDS582MM - EPN + FS3

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

98

CEV84M*8192/4096 EIP 36ZB10FL +ST

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

99

CEV84M*8192/4096 ETC2 36ZB10FL +ST

Absolute rotary encoders

Bộ mã hóa quay tuyệt đối/ bộ giải mã xung Tr Electronic

TR ELECTRONIC VIETNAM

[/kythuat]

[mota]
Catalogue
[/mota]

Copyright 2014 Khohangtudonghoavn. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay