[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]  [/hinhanh] [tomtat] Giá: Liên hệ
Xuất xứ: Pitesco
Click on image to view large image

Bảo hành: 12 tháng
[/tomtat]

[kythuat]

Công ty Pitesco là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động,
 thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa cũng như mọi lĩnh vực. 
Liên hệ cho chúng tôi theo số 0972 064 954  | 0914 237 179  để  thông tin mà Quý khách CẦN.  
- Mr Mai Nghĩa -
< Sales  Engineer>
Email : nghia.pitesco@gmail.com 
Yahoo :  nghia.pitesco
Skype :   nghia.pitesco
web: pitesvietnam.com
XIN GIỚI THIỆU PRICE LIST 2015
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1102A4CCB02610
Range:
-76 cmHg ~ 0 k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 60 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION
Connection: DIRECT 1/4" PT (M) 
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1102A4CCB04510
Range:
0 ~ 6 k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 60 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION
Connection: DIRECT 1/4" PT (M) 
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1102A4CCB04710
Range:
0~10 k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 60 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION
Connection: DIRECT 1/4" PT (M) 
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1102A4CCB05010
Range:
0~15 k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 60 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION
Connection: DIRECT 1/4" PT (M) 
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1102A4CCB05210
Range:
0~25 k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 60 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION
Connection: DIRECT 1/4" PT (M) 
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1103B4DBB04710
Range:
0 ~ 10 k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 75 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, SURFACE
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1103B4DBB05010
Range:
0~15 k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 75 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, SURFACE
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1104A4DBB02610
Range:
-76 cmHg ~ 0 k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1104A4DBB02710
Range:
-76 cmHg ~ 1 k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1104A4DBB02910
Range:
-76 cmHg ~ 3 k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1104A4DBB03110
Range:
-76 cmHg ~ 6 k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1104A4DBB03210
Range:
-76 cmHg ~ 10 k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1104A4DBB04110
Range:
0 ~ 1k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1104A4DBB04310
Range:
0 ~ 3k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1104A4DBB04510
Range:
0 ~ 6k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1104A4DBB04710
Range:
0 ~ 10k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1104A4DBB05010
Range:
0 ~ 15k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1104A4DBB05110
Range:
0 ~ 20k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1104A4DBB05210
Range:
0 ~ 25k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1104A4DBB05410
Range:
0 ~ 35k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1104A4DBB05510
Range:
0 ~ 50k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1104A4DBB06210
Range:
0 ~ 250k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1104A4DBB06410
Range:
0 ~ 350k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1104A4ECB04710
Range:
0 ~ 10 k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1104A4ECB05010
Range:
0 ~ 15k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1104B4DBB04710
Range:
0 ~ 10k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1104B4DBB05010
Range:
0 ~ 15k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, SURFACE
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1104N4DBB04710
Range:
0 ~ 10k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: LOWER BACK CONNECTION, FLUSH
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1104N4DBB05010
Range:
0 ~ 15k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: LOWER BACK CONNECTION, FLUSH
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1106A4DBB02610
Range:
-76 cmHg ~ 0k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 150 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1106A4DBB04510
Range:
0 ~ 6k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 150 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1106A4DBB04710
Range:
0 ~ 10k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 150 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1106A4DBB05010
Range:
0 ~ 15k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 150 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1106A4DBB05110
Range:
0 ~ 20k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 150 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1106A4DBB05210
Range:
0 ~ 25k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 150 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1106A4DBB05410
Range:
0 ~ 35k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 150 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1106A4DBB05510
Range:
0 ~ 50k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 150 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1106A4DBB06210
Range:
0 ~ 250k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 150 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1106A4DBB06410
Range:
0 ~ 350k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 150 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1106A4ECB04710
Range:
0 ~ 10k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 150 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1106A4ECB05010
Range:
0 ~ 15k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 150 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1106A4ECB05110
Range:
0 ~ 20k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 150 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1106A4ECB05210
Range:
0 ~ 25k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 150 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1107B4DBB04710
Range:
0 ~ 10k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 200 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, SURFACE
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1107B4DBB05010
Range:
0 ~ 15k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 200 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, SURFACE
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1107B4DBB05210
Range:
0 ~ 25k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 200 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, SURFACE
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1107B4ECB04710
Range:
0 ~ 10k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 200 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, SURFACE
Connection: 1/2" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1107B4ECB05010
Range:
0 ~ 15k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 200 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, SURFACE
Connection: 1/2" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1107B4ECB05210
Range:
0 ~ 25k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 200 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, SURFACE
Connection: 1/2" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1107A4DBB05010
Range:
0 ~ 15k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 200 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, SURFACE
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam GENERAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P110
Code:
P1107A4DBB05210
Range:
0 ~ 25k
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 200 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, SURFACE
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE
Model: P252 (EN837-1)
Code:
P2522A4CCB02970
Range:
-76 cmHg ~ 3 k
Accuracy: ±1.6% OF F.S
WINDOW GLASS
BLOWOUT PROTECTION TOP, RUBBER DISC FOR 63 mm
Dial size: 63 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/4" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE
Model: P252 (EN837-1)
Code:
P2522A4CCB03170
Range:
-76 cmHg ~ 6 k
Accuracy: ±1.6% OF F.S
WINDOW GLASS
BLOWOUT PROTECTION TOP, RUBBER DISC FOR 63 mm
Dial size: 63 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/4" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE
Model: P252 (EN837-1)
Code:
P2522A4CCB03270
Range: -76 cmHg ~ 10k
Accuracy: ±1.6% OF F.S
WINDOW GLASS
BLOWOUT PROTECTION TOP, RUBBER DISC FOR 63 mm
Dial size: 63 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/4" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE
Model: P252 (EN837-1)
Code:
P2522A4CCB04330
Range: 0 ~ 3k
Accuracy: ±1.6% OF F.S
WINDOW GLASS
BLOWOUT PROTECTION TOP, RUBBER DISC FOR 63 mm
Dial size: 63 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/4" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE
Model: P252 (EN837-1)
Code:
P2522A4CCB04530
Range: 0 ~ 6k
Accuracy: ±1.6% OF F.S
WINDOW GLASS
BLOWOUT PROTECTION TOP, RUBBER DISC FOR 63 mm
Dial size: 63 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/4" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE
Model: P252 (EN837-1)
Code:
P2522A4CCB04730
Range: 0 ~ 10k
Accuracy: ±1.6% OF F.S
WINDOW GLASS
BLOWOUT PROTECTION TOP, RUBBER DISC FOR 63 mm
Dial size: 63 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/4" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE
Model: P252 (EN837-1)
Code:
P2522A4CCB05030
Range: 0 ~ 15k
Accuracy: ±1.6% OF F.S
WINDOW GLASS
BLOWOUT PROTECTION TOP, RUBBER DISC FOR 63 mm
Dial size: 63 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/4" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE
Model: P252 (EN837-1)
Code:
P2522A4CCB05230
Range: 0 ~ 25k
Accuracy: ±1.6% OF F.S
WINDOW GLASS
BLOWOUT PROTECTION TOP, RUBBER DISC FOR 63 mm
Dial size: 63 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/4" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE
Model: P252 (EN837-1)
Code:
P2523A4DBB03170
Range: -76 CmHg ~ 3k
Accuracy: ±1.6% OF F.S
WINDOW GLASS
BLOWOUT PROTECTION TOP, RUBBER DISC FOR 63 mm
Dial size: 80 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE
Model: P252 (EN837-1)
Code:
P2523A4DBB04230
Range: 0 ~ 2k
Accuracy: ±1.6% OF F.S
WINDOW GLASS
BLOWOUT PROTECTION TOP, RUBBER DISC FOR 63 mm
Dial size: 80 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE
Model: P252 (EN837-1)
Code:
P2524A3ECC02630
Range: -76 cmHg ~ 0 cmHg
Accuracy: ±1.0% OF F.S
DITTO BUT
WINDOW SAFETY GLASS
BLOWOUT PROTECTION BACK, RUBBER DISC
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE
Model: P252 (EN837-1)
Code:
P2524A3ECE02970
Range: -76 cmHg ~ 3 cmHg
Accuracy: ±1.0% OF F.S
DITTO BUT
WINDOW SAFETY GLASS
BLOWOUT PROTECTION BACK, RUBBER DISC
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE
Model: P252 (EN837-1)
Code:
P2524A3ECE03170
Range: -76 cmHg ~ 6 cmHg
Accuracy: ±1.0% OF F.S
DITTO BUT
WINDOW SAFETY GLASS
BLOWOUT PROTECTION BACK, RUBBER DISC
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE
Model: P252 (EN837-1)
Code:
P2524A3ECE03270
Range: -76 cmHg ~ 10 cmHg
Accuracy: ±1.0% OF F.S
DITTO BUT
WINDOW SAFETY GLASS
BLOWOUT PROTECTION BACK, RUBBER DISC
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE
Model: P252 (EN837-1)
Code:
P2524A3ECJ04530
Range: 0 ~ 600 kPa
Accuracy: ±1.0% OF F.S
DITTO BUT
WINDOW SAFETY GLASS
BLOWOUT PROTECTION BACK, RUBBER DISC
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE
Model: P252 (EN837-1)
Code:
P2524A3ECJ04730
Range: 0 ~ 1000 kPa
Accuracy: ±1.0% OF F.S
DITTO BUT
WINDOW SAFETY GLASS
BLOWOUT PROTECTION BACK, RUBBER DISC
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE
Model: P252 (EN837-1)
Code:
P2524A3ECB04030
Range: 0 ~ 0.5 k
Accuracy: ±1.0% OF F.S
DITTO BUT
WINDOW SAFETY GLASS
BLOWOUT PROTECTION BACK, RUBBER DISC
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE
Model: P252 (EN837-1)
Code:
P2524A3ECB04330
Range: 0 ~ 3 k
Accuracy: ±1.0% OF F.S
DITTO BUT
WINDOW SAFETY GLASS
BLOWOUT PROTECTION BACK, RUBBER DISC
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE
Model: P252 (EN837-1)
Code:
P2524A3ECB04530
Range: 0 ~ 6 k
Accuracy: ±1.0% OF F.S
DITTO BUT
WINDOW SAFETY GLASS
BLOWOUT PROTECTION BACK, RUBBER DISC
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE
Model: P252 (EN837-1)
Code:
P2524A3ECB04730
Range: 0 ~ 10 k
Accuracy: ±1.0% OF F.S
DITTO BUT
WINDOW SAFETY GLASS
BLOWOUT PROTECTION BACK, RUBBER DISC
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE
Model: P252 (EN837-1)
Code:
P2524A3ECB05030
Range: 0 ~ 15 k
Accuracy: ±1.0% OF F.S
DITTO BUT
WINDOW SAFETY GLASS
BLOWOUT PROTECTION BACK, RUBBER DISC
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE
Model: P252 (EN837-1)
Code:
P2524A3ECB05230
Range: 0 ~ 25 k
Accuracy: ±1.0% OF F.S
DITTO BUT
WINDOW SAFETY GLASS
BLOWOUT PROTECTION BACK, RUBBER DISC
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE
Model: P252 (EN837-1)
Code:
P2524A3ECB05430
Range: 0 ~ 35 k
Accuracy: ±1.0% OF F.S
DITTO BUT
WINDOW SAFETY GLASS
BLOWOUT PROTECTION BACK, RUBBER DISC
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE
Model: P252 (EN837-1)
Code:
P2524A3ECB05530
Range: 0 ~ 50 k
Accuracy: ±1.0% OF F.S
DITTO BUT
WINDOW SAFETY GLASS
BLOWOUT PROTECTION BACK, RUBBER DISC
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE
Model: P252 (EN837-1)
Code:
P2526B3ECB04730
Range: 0 ~ 10 k
Accuracy: ±1.0% OF F.S
DITTO BUT
WINDOW SAFETY GLASS
BLOWOUT PROTECTION BACK, RUBBER DISC
Dial size: 160 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, SURFACE
Connection: 1/2" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE
Model: P252 (EN837-1)
Code:
P2526B3ECB05030
Range: 0 ~ 15 k
Accuracy: ±1.0% OF F.S
DITTO BUT
WINDOW SAFETY GLASS
BLOWOUT PROTECTION BACK, RUBBER DISC
Dial size: 160 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, SURFACE
Connection: 1/2" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE
Model: P252 (EN837-1)
Code:
P2526B3ECB05230
Range: 0 ~ 25 k
Accuracy: ±1.0% OF F.S
DITTO BUT
WINDOW SAFETY GLASS
BLOWOUT PROTECTION BACK, RUBBER DISC
Dial size: 160 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, SURFACE
Connection: 1/2" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam SOLID FRONT SAFETY PRESSURE GAUGE
Model: P257 (EN837-1)
Code:
P2574A3ECJ04530
Range: 0 ~ 600 kPa
Accuracy: ±1.0% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTMOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam SOLID FRONT SAFETY PRESSURE GAUGE
Model: P257 (EN837-1)
Code:
P2574A3ECJ04730
Range: 0 ~ 1000 kPa
Accuracy: ±1.0% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTMOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam LOW PRESSURE GAUGE WITH CR PLATED STEEL CASE
Model: P440
Code:
P4402A4CCG06610
Range: 0 ~ 500 mmH2o
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 63 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/4" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam LOW PRESSURE GAUGE WITH CR PLATED STEEL CASE
Model: P440
Code:
P4402A4CCG11610
Range: 0 ~ 1500 mmH2o
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 63 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/4" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam LOW PRESSURE GAUGE WITH CR PLATED STEEL CASE
Model: P440
Code:
P4402A4CCG11810
Range: 0 ~ 2500 mmH2o
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 63 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/4" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam LOW PRESSURE GAUGE WITH CR PLATED STEEL CASE
Model: P440
Code:
P4402A4CCG12110
Range: 0 ~ 4000 mmH2o
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 63 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/4" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam LOW PRESSURE GAUGE WITH CR PLATED STEEL CASE
Model: P440
Code:
P4402A4CCS07010
Range: 0 ~ 100 mbar
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 63 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/4" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam LOW PRESSURE GAUGE WITH CR PLATED STEEL CASE
Model: P440
Code:
P4402A4CCS11710
Range: 0 ~ 200 mbar
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 63 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/4" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam LOW PRESSURE GAUGE WITH CR PLATED STEEL CASE
Model: P440
Code:
P4402A4CCS12110
Range: 0 ~ 400 mbar
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 63 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/4" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam LOW PRESSURE GAUGE WITH CR PLATED STEEL CASE
Model: P440
Code:
P4402A4CCS12310
Range: 0 ~ 500 mbar
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 63 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/4" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam LOW PRESSURE GAUGE WITH CR PLATED STEEL CASE
Model: P440
Code:
P4404A4DBG06610
Range: 0 ~ 500 mmH2o
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam LOW PRESSURE GAUGE WITH CR PLATED STEEL CASE
Model: P440
Code:
P4404A4DBG11610
Range: 0 ~ 1500 mmH2o
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam LOW PRESSURE GAUGE WITH CR PLATED STEEL CASE
Model: P440
Code:
P4404A4DBG11810
Range: 0 ~ 2500 mmH2o
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam LOW PRESSURE GAUGE WITH CR PLATED STEEL CASE
Model: P440
Code:
P4404A4DBG12310
Range: 0 ~ 5000 mmH2o
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam LOW PRESSURE GAUGE WITH CR PLATED STEEL CASE
Model: P440
Code:
P4404A4DBS07010
Range: 0 ~ 100 mbar
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam LOW PRESSURE GAUGE WITH CR PLATED STEEL CASE
Model: P440
Code:
P4404A4DBS11710
Range: 0 ~ 200 mbar
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam LOW PRESSURE GAUGE WITH CR PLATED STEEL CASE
Model: P440
Code:
P4404A4DBS11910
Range: 0 ~ 300 mbar
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam LOW PRESSURE GAUGE WITH CR PLATED STEEL CASE
Model: P440
Code:
P4404A4DBS12110
Range: 0 ~ 400 mbar
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam LOW PRESSURE GAUGE WITH CR PLATED STEEL CASE
Model: P440
Code:
P4404A4DBS12310
Range: 0 ~ 500 mbar
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 100 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 3/8" PF (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam SCREWED PROCESS CONNECTION DIAPHRAGM SEAL
GAUGE MODEL & MOUNTING TYPE: P711+P252 100mm(A)
ELEMENT BOURDON TUBE + DIAPHRAGM SEAL
Code:
P7118ABECB043E0
Range: 0 ~ 3k
Accuracy: ±1.0% OF F.S
Dial size: 100 mm
BLOWOUT PROTECTION: BACK
DIAPHRAGM LIQUID FILLING: SILICON OIL KF( -20℃ TO 200℃)
Connection: 1/2" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam SCREWED PROCESS CONNECTION DIAPHRAGM SEAL
GAUGE MODEL & MOUNTING TYPE: P711+P252 100mm(A)
ELEMENT BOURDON TUBE + DIAPHRAGM SEAL
Code:
P7118ABECB045E0
Range: 0 ~ 6k
Accuracy: ±1.0% OF F.S
Dial size: 100 mm
BLOWOUT PROTECTION: BACK
DIAPHRAGM LIQUID FILLING: SILICON OIL KF( -20℃ TO 200℃)
Connection: 1/2" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam SCREWED PROCESS CONNECTION DIAPHRAGM SEAL
GAUGE MODEL & MOUNTING TYPE: P711+P252 100mm(A)
ELEMENT BOURDON TUBE + DIAPHRAGM SEAL
Code:
P7118ABECB050E0
Range: 0 ~ 15k
Accuracy: ±1.0% OF F.S
Dial size: 100 mm
BLOWOUT PROTECTION: BACK
DIAPHRAGM LIQUID FILLING: SILICON OIL KF( -20℃ TO 200℃)
Connection: 1/2" PT (M)
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL BIMETAL THERMOMETER
Model: T110
ELEMENT TYPE COILED BIMETAL
Code:
T1104X0EC003280EX
Range: -50 ~ 50 ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 100 mm
STEM LENGTH: 150mm
Mounting: CENTER BACK CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
STEM OUT DIA: 6.0mm
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL BIMETAL THERMOMETER
Model: T110
ELEMENT TYPE COILED BIMETAL
Code:
T1104X0EC010080EX
Range: -50 ~ 60 ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 100 mm
STEM LENGTH: 150mm
Mounting: CENTER BACK CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
STEM OUT DIA: 6.0mm
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL BIMETAL THERMOMETER
Model: T110
ELEMENT TYPE COILED BIMETAL
Code:
T1104X0EC010480EX
Range: -50 ~ 100 ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 100 mm
STEM LENGTH: 150mm
Mounting: CENTER BACK CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
STEM OUT DIA: 6.0mm
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL BIMETAL THERMOMETER
Model: T110
ELEMENT TYPE COILED BIMETAL
Code:
T1104X0EC010980EX
Range: -50 ~ 150 ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 100 mm
STEM LENGTH: 150mm
Mounting: CENTER BACK CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
STEM OUT DIA: 6.0mm
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL BIMETAL THERMOMETER
Model: T110
ELEMENT TYPE COILED BIMETAL
Code:
T1104X0EC011980EX
Range: -50 ~ 250 ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 100 mm
STEM LENGTH: 150mm
Mounting: CENTER BACK CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
STEM OUT DIA: 6.0mm
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL BIMETAL THERMOMETER
Model: T110
ELEMENT TYPE COILED BIMETAL
Code:
T1104X0EC012980EX
Range: -50 ~ 350 ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 100 mm
STEM LENGTH: 150mm
Mounting: CENTER BACK CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
STEM OUT DIA: 6.0mm
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL BIMETAL THERMOMETER
Model: T110
ELEMENT TYPE COILED BIMETAL
Code:
T1106X0EC0109A0EX
Range: -50 ~ 150 ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 150 mm
STEM LENGTH: 200mm
Mounting: CENTER BACK CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
STEM OUT DIA: 6.0mm
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL BIMETAL THERMOMETER
Model: T110
ELEMENT TYPE COILED BIMETAL
Code:
T1106X0EC0119A0EX
Range: -50 ~ 250 ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 150 mm
STEM LENGTH: 200mm
Mounting: CENTER BACK CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
STEM OUT DIA: 6.0mm
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam INDUSTRIAL BIMETAL THERMOMETER
Model: T110
ELEMENT TYPE COILED BIMETAL
Code:
T1106X0EC0129A0EX
Range: -50 ~ 350 ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 150 mm
STEM LENGTH: 200mm
Mounting: CENTER BACK CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
STEM OUT DIA: 6.0mm
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam BIMETAL THERMOMETER
Model: T114
Code:
T1143X0EC110160E
Range: 0 ~ 70 ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 75 mm
STEM LENGTH:
120mm
Mounting: CENTER BACK CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
STEM OUT DIA 6.4mm
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam BIMETAL THERMOMETER
Model: T114
Code:
T1143X0EC110190E
Range: 0 ~ 70 ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 75 mm
STEM LENGTH:
175mm
Mounting: CENTER BACK CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
STEM OUT DIA 6.4mm
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam BIMETAL THERMOMETER
Model: T114
Code:
T1143X0EC110460E
Range: 0 ~ 100 ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 75 mm
STEM LENGTH:
120mm
Mounting: CENTER BACK CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
STEM OUT DIA 6.4mm
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam BIMETAL THERMOMETER
Model: T114
Code:
T1143X0EC110490E
Range: 0 ~ 100 ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 75 mm
STEM LENGTH:
175mm
Mounting: CENTER BACK CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
STEM OUT DIA 6.4mm
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam BIMETAL THERMOMETER
Model: T114
Code:
T1143X0EC110960E
Range: 0 ~ 150 ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 75 mm
STEM LENGTH:
120mm
Mounting: CENTER BACK CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
STEM OUT DIA 6.4mm
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam BIMETAL THERMOMETER
Model: T114
Code:
T1143X0EC110990E
Range: 0 ~ 150 ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 75 mm
STEM LENGTH:
175mm
Mounting: CENTER BACK CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
STEM OUT DIA 6.4mm
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam BIMETAL THERMOMETER
Model: T114
Code:
T1143X0EC111960E
Range: 0 ~ 250 ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 75 mm
STEM LENGTH:
120mm
Mounting: CENTER BACK CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
STEM OUT DIA 6.4mm
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam BIMETAL THERMOMETER
Model: T114
Code:
T1143X0EC111990E
Range: 0 ~ 250 ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 75 mm
STEM LENGTH:
175mm
Mounting: CENTER BACK CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
STEM OUT DIA 6.4mm
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam BIMETAL THERMOMETER
Model: T114
Code:
T1143X0EC112960E
Range: 0 ~ 350  ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 75 mm
STEM LENGTH:
120mm
Mounting: CENTER BACK CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
STEM OUT DIA 6.4mm
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam BIMETAL THERMOMETER
Model: T114
Code:
T1143X0EC112990E
Range: 0 ~ 350  ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 75 mm
STEM LENGTH:
175mm
Mounting: CENTER BACK CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
STEM OUT DIA 6.4mm
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam BIMETAL THERMOMETER
Model: T114
Code:
T1144X0EC1101A0E
Range: 0 ~ 70  ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 100 mm
STEM LENGTH:
200mm
Mounting: CENTER BACK CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
STEM OUT DIA 6.4mm
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam BIMETAL THERMOMETER
Model: T114
Code:
T1144X0EC1104A0E
Range: 0 ~ 100  ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 100 mm
STEM LENGTH:
200mm
Mounting: CENTER BACK CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
STEM OUT DIA 6.4mm
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam BIMETAL THERMOMETER
Model: T114
Code:
T1144X0EC1109A0E
Range: 0 ~ 150  ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 100 mm
STEM LENGTH:
200mm
Mounting: CENTER BACK CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
STEM OUT DIA 6.4mm
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam BIMETAL THERMOMETER
Model: T114
Code:
T1144X0EC1119A0E
Range: 0 ~ 250  ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 100 mm
STEM LENGTH:
200mm
Mounting: CENTER BACK CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
STEM OUT DIA 6.4mm
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam BIMETAL THERMOMETER
Model: T114
Code:
T1144X0EC1119G0E
Range: 0 ~ 250  ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 100 mm
STEM LENGTH:
375mm
Mounting: CENTER BACK CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
STEM OUT DIA 6.4mm
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam BIMETAL THERMOMETER
Model: T114
Code:
T1144X0EC1129A0E
Range: 0 ~ 350  ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 100 mm
STEM LENGTH:
200mm
Mounting: CENTER BACK CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
STEM OUT DIA 6.4mm
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam BIMETAL THERMOMETER
Model: T114
Code:
T1144X0EC1129G0E
Range: 0 ~ 350  ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 100 mm
STEM LENGTH:
375mm
Mounting: CENTER BACK CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M)
STEM OUT DIA 6.4mm
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam PROCESS INDUSTRY BIMETAL THERMOMETER
Model: T120
Code:
T1203W0EC010950
Range: 0 ~ 150  ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 75 mm
STEM LENGTH:
100mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M) - FIXED THREAD
STEM OUT DIA 6.0mm
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam PROCESS INDUSTRY BIMETAL THERMOMETER
Model: T120
Code:
T1203W0EC011950
Range: 0 ~ 250  ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 75 mm
STEM LENGTH:
100mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M) - FIXED THREAD
STEM OUT DIA 6.0mm
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam PROCESS INDUSTRY BIMETAL THERMOMETER
Model: T120
Code:
T1204W0EC0106A0
Range: 0 ~ 120  ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 100 mm
STEM LENGTH:
200mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M) - FIXED THREAD
STEM OUT DIA 6.0mm
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam PROCESS INDUSTRY BIMETAL THERMOMETER
Model: T120
Code:
T1204W0EC0114A0
Range: 0 ~ 200  ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 100 mm
STEM LENGTH:
200mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M) - FIXED THREAD
STEM OUT DIA 6.0mm
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam PROCESS INDUSTRY BIMETAL THERMOMETER
Model: T120
Code:
T1204W0EC0119A0
Range: 0 ~ 250  ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 100 mm
STEM LENGTH:
200mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M) - FIXED THREAD
STEM OUT DIA 6.0mm
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam PROCESS INDUSTRY BIMETAL THERMOMETER
Model: T120
Code:
T1204W0EC0129A0
Range: 0 ~ 350  ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 100 mm
STEM LENGTH:
200mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT
Connection: 1/2" PT (M) - FIXED THREAD
STEM OUT DIA 6.0mm
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam REMOTE READING THERMOMETER
Model: T210
Code:
T2104B1ED2032Q0
Range: -50 ~ 50 ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 100 mm
STEM LENGTH:
130 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, SURFACE
Connection: 1/2" NPT (M)
STEM OUT DIA 8.0mm
TEMPERATURE ELEMENT LIQUID FILLED
ORGANIC GAS: -200℃ TO 600℃
CAPILLARY LENGTH: 3M
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam REMOTE READING THERMOMETER
Model: T210
Code:
T2104B1ED2109Q0
Range: 0 ~ 150 ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 100 mm
STEM LENGTH:
150 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, SURFACE
Connection: 1/2" NPT (M)
STEM OUT DIA 8.0mm
TEMPERATURE ELEMENT LIQUID FILLED
ORGANIC GAS: -200℃ TO 600℃
CAPILLARY LENGTH: 3M
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam REMOTE READING THERMOMETER
Model: T210
Code:
T2104B1ED2119Q0
Range: 0 ~ 250 ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 100 mm
STEM LENGTH:
150 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, SURFACE
Connection: 1/2" NPT (M)
STEM OUT DIA 8.0mm
TEMPERATURE ELEMENT LIQUID FILLED
ORGANIC GAS: -200℃ TO 600℃
CAPILLARY LENGTH: 3M
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam REMOTE READING THERMOMETER
Model: T210
Code:
T2104B1ED2129Q0
Range: 0 ~ 350 ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 100 mm
STEM LENGTH:
150 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, SURFACE
Connection: 1/2" NPT (M)
STEM OUT DIA 8.0mm
TEMPERATURE ELEMENT LIQUID FILLED
ORGANIC GAS: -200℃ TO 600℃
CAPILLARY LENGTH: 3M
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam REMOTE READING THERMOMETER
Model: T210
Code:
T2104B1ED2154Q0
Range: 0 ~ 600 ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 100 mm
STEM LENGTH:
150 mm
Mounting: BOTTOM CONNECTION, SURFACE
Connection: 1/2" NPT (M)
STEM OUT DIA 8.0mm
TEMPERATURE ELEMENT LIQUID FILLED
ORGANIC GAS: -200℃ TO 600℃
CAPILLARY LENGTH: 3M
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam REMOTE READING THERMOMETER
DITTO BUT
CAPILLARY LENGTH 2 M
Model: T210
Code:
T2104M1ED2109P0
Range: 0 ~ 150 ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 100 mm
STEM LENGTH:
150 mm
Mounting: LOWER BACK CONNECTION, FLUSH
Connection: 1/2" NPT (M)
STEM OUT DIA 8.0mm
TEMPERATURE ELEMENT LIQUID FILLED
ORGANIC GAS: -200℃ TO 600℃
CAPILLARY LENGTH: 3M
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam REMOTE READING THERMOMETER
DITTO BUT
CAPILLARY LENGTH 2 M
Model: T210
Code:
T2104M1ED2119P0
Range: 0 ~ 250 ℃
Accuracy: ±2.0% OF F.S
Dial size: 100 mm
STEM LENGTH:
150 mm
Mounting: LOWER BACK CONNECTION, FLUSH
Connection: 1/2" NPT (M)
STEM OUT DIA 8.0mm
TEMPERATURE ELEMENT LIQUID FILLED
ORGANIC GAS: -200℃ TO 600℃
CAPILLARY LENGTH: 3M
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam HEAVY DUTY SERVICE REMOTE READING THERMOMETER
Model: T263
Code:
T2633L1ED2109P0E
Range: 0 ~ 150 ℃
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 80 mm
STEM LENGTH:
150 mm
Mounting: CENTER BACK, FLUSH, COVER MOUNTING PL
Connection: 1/2" NPT (M)
STEM OUT DIA 8.0mm
TEMPERATURE ELEMENT LIQUID FILLED
ORGANIC GAS: -200℃ TO 600℃
CAPILLARY LENGTH: 2M
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam HEAVY DUTY SERVICE REMOTE READING THERMOMETER
Model: T263
Code:
T2633L1ED2119P0E
Range: 0 ~ 250 ℃
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 80 mm
STEM LENGTH:
150 mm
Mounting: CENTER BACK, FLUSH, COVER MOUNTING PL
Connection: 1/2" NPT (M)
STEM OUT DIA 8.0mm
TEMPERATURE ELEMENT LIQUID FILLED
ORGANIC GAS: -200℃ TO 600℃
CAPILLARY LENGTH: 2M
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam HEAVY DUTY SERVICE REMOTE READING THERMOMETER
Model: T263
Code:
T2633L1ED2129P0E
Range: 0 ~ 350 ℃
Accuracy: ±1.5% OF F.S
Dial size: 80 mm
STEM LENGTH:
150 mm
Mounting: CENTER BACK, FLUSH, COVER MOUNTING PL
Connection: 1/2" NPT (M)
STEM OUT DIA 8.0mm
TEMPERATURE ELEMENT LIQUID FILLED
ORGANIC GAS: -200℃ TO 600℃
CAPILLARY LENGTH: 2M
Liên hệ để biết giá
Noken Vietnam Level Sensor
Model: KRT-1F
M.NO.:
200924
Model no KRT-1F
had changed to KRT-1FH (Compatible)
Liên hệ để biết giá
Noken Vietnam Converter
Model: KTA
M.NO.:
200926
Liên hệ để biết giá
Noken Vietnam Model: P084009 (250VFA-3.15A-5*20) Liên hệ để biết giá
Noken Vietnam Model: Q084010 (250VFA-4A-5*20) Liên hệ để biết giá
Noken Vietnam Model: BS 1362 (250V-13A-6*25)
MOQ = 1000 pcs
Liên hệ để biết giá
Noken Vietnam Model: T084013 (250VFA-8A-5*20) Liên hệ để biết giá
Noken Vietnam Model: C077006 (FD27GB66V20T)
Weight: 0.08kg/pc
Liên hệ để biết giá
Noken Vietnam Model: NH1GG69V160
Weight: 0.45kg/pc
Liên hệ để biết giá
Beijer Vietnam HMI
Model: PWX8700T-N
7’’ TFT-display, 800x480 pxl without Isolation, ARM9 400 MHz CPU, COM port x 1, Ethernet function, USB 2.0
Liên hệ để biết giá
Thermobile Vietnam Electric heaters
Model: BX-15
Code:
40.107.020
Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam Model: P2592B4CH03310
Range: 76cmHg -15kg/cm2 (-30 - 220Psi)
Liên hệ để biết giá
Ebm-Papst Vietnam Model: A4D450-AP01-02
Weight: 5kgs/pc
Liên hệ để biết giá
Raytecc Vietnam Model: VAR-I2-1
VARIO i2 standard pack 10°x10°, 35°x10° and 60°x25° angles included, clear and black, 12-24V, 850nm
Liên hệ để biết giá
Mitsubishi Vietnam Model: HC-KFS73BK Liên hệ để biết giá
Mitsubishi Vietnam Model: MR-J2S-70A Liên hệ để biết giá
Wise Vietnam Ultra high purity pressure gauge with transmitter
Model: PT8401A3CDH04840
Size: 50mm
Range: 0 ~11 bar
Connection: 1/4 NPT
Out put: 4~20 mA
Liên hệ để biết giá
Wika Vietnam 233.50.100 2.5 bar G1/2B lower mount Measuring System 316L class 1.0 Window: laminated safety glass Case filling fluid: Glycerine 86,5% Liên hệ để biết giá
Wika Vietnam 233.50.100 4 bar Diaphragm Seal lower mount Measuring System 316L Version 1 small volume (for diaphragm seals) class 1.0 Window: laminated safety glass Case filling fluid: Glycerine 86,5%
Assembly specification High-Side:
Direct assembly System fill fluid: KN 2
Silicone oil for general applications Process temperature min.: + 10°C Process temperature max.: + 200°C Ambient temperature pressure meas. min: 0°C Ambient temperature pressure meas. max: + 40°C
Model 990.36 G 1" male Upper body material / main body material:
Stainless steel 1.4404 (316L) Diaphragm material: Stainless steel 1.4435 (316L)
Liên hệ để biết giá
Wika Vietnam 233.50.100 6 bar Diaphragm Seal lower mount Measuring System 316L Version 1 small volume (for diaphragm seals) class 1.0 Window: laminated safety glass Case filling fluid: Glycerine 86,5%
Assembly specification High-Side:
Direct assembly System fill fluid: KN 2
Silicone oil for general applications Process temperature min.: + 10°C Process temperature max.: + 200°C Ambient temperature pressure meas. min: 0°C Ambient temperature pressure meas. max: + 40°C
Model 990.36 G 1" male Upper body material / main body material:
Stainless steel 1.4404 (316L) Diaphragm material: Stainless steel 1.4435 (316L)
Liên hệ để biết giá
Wika Vietnam A52.080/S, -20...+60°C, L1=100x8mm Process connection: G 1/2 B flat instrument glass Liên hệ để biết giá
[/kythuat]

[mota]
Catalogue
[/mota]

Copyright 2014 Khohangtudonghoavn. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay