;

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

FDM srl Vietnam, Đại lý hãng FDM srl tại Việt Nam

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

HD-505-5C

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

-20°C REFRIGERATED CIRCULATION BATH JSR JSRC-06CL, -20°C BỂ TUẦN HOÀN LẠNH, JSR VIETNAM

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

-40°C Refrigerated Circulation Bath JSR JSRC-06CL, -40°C Bể tuần hoàn lạnh, JSR Vietnam
JSRC-06CL

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Microcentrifuge JSR  JSCF-M8, Máy li tâm siêu nhỏ, JSR Vietnam

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

DRY BLOCK HEATER JSR JSBL-04T, MÁY SƯỞI KHỐI KHÔ, JSR VIETNAM

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

DRY BLOCK HEATER JSR  JSBL-02T, MÁY SƯỞI KHỐI KHÔ, JSR VIETNAM

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Dry Block Heater JSR JSBL-01T, Máy sưởi khối khô, JSR Vietnam

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Dry Bath Block Heater JSDB-01T, Máy sưởi khối bồn tắm khô, JSR Vietnam

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]


DRY HEAT STERILIZER JSR JSON-050S, MÁY TIỆT TRÙNG NHIỆT KHÔ, JSR VIETNAM

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]

Copyright 2014 Pites. Design by NghiaMai